"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

8/2019

2019-07-30
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2019
Kategoria:
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 8/2019 w zakresie Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych przedstawiamy wyniki oceny operacji:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protest
Protest
Informacja w sprawie zmiany nazwy wnioskodawcy
Rejestr złożonych wniosków - korekta 8-2019
Protokół z posiedzenia 23.07.2019
Zobacz także:
Wizyta studyjna do Niemiec
Misja Kampinos
baza turystyczna
Wystawa fotograficzna pt: "Wisła - królowa polskich rzek"
Między Wisłą a Kampinosem
Atrakcyjny region dla każdego
Lokalna Grupa Działania


Szkolenie 10 października 2017
Szkolenie dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą!
Ogłoszenie
Informacja o wyniku naboru - Główny księgowy
Koncert
Konkurs
Posiedzenie Rady (uzupełnienie naboru 3/2017 i 6/2017 oraz rozpatrzenie protestu)
Nowy projekt
Otwarcie wystawy Wisła
Spotkanie seniorów
Dzień Dziecka w Cząstkowie Mazowieckim
Aneks podpisany
Dar serca - podsumowanie
Festyn Rodzinny w Górkach
Wynik naboru
Rozpatrzenie protestu
Misja gem, set, mecz, czyli słów kilka o I edycji „Misja Kampinos CUP”
Seminarium
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Szkolenie
Warsztaty
Ankieta
Zaproszenie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (nabór 7/2017, 8/2017 oraz rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017)
Wyjazd samorządowców do Bałtowa
Powstanie nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna w powiecie warszawskim zachodnim. Umowa została podpisana!
Posiedzenie Rady - uzupełnienie naboru 1/2017 i 2/2017
Ogłoszenie
Posiedzenie Rady
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
Rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 i 2/2017
Podpisanie umowy "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD"
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
bedziemy nabierac
Podsumowanie szkolenia
Zawiadomienie
Szkolenie
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Kolejny nabór wniosków
loerm ipsum
Zawieszenie działania generatora wniosków!
Zmieniona informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu
Pomocnicze tabele finansowe
Szkolenia
Szkolenie dla Rady i pracowników Biura
UWAGA!
Radosna nowina
Informacja
Już niedługo kolejne nabory!
Podsumowanie szkolenia
Spotkanie grupy roboczej
Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD
List intencyjny z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek!
Spotkanie LGD z Instytucją Wdrażającą
Wiślany Okrągły Stół
Wniosek o wpis do ewidencji producentów!
Konferencja Leader
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Otwarcie naszego nowego biura za nami!
Informacja o planowanym terminie naboru wniosków!
Kolejna edycja "Planszówek na Narodowym"
List intencyjny podpisany z Zespołem Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu!
Pierwszy list podpisany z kołem rzemiosła i rękodzieła artystycznego!
Ważna informacja dla beneficjentów
Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2
Informacja dla beneficjentów
Zaproszenie
Trzeci list intencyjny podpisany!
Podsumowanie niepodległościowego ,,Rajdu Kampinoskiego’’
Drugi list intencyjny podpisany!
Spotkanie informacyjne i szkolenie
VII Turniej Wsi
Podsumowanie spotkań informacyjnych
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR
Warsztaty
X Dni Czosnowa ... już za nami!
IV edycja Mazowieckiego Konkursu i Festiwalu produktu lokalnego
Prezentacja
Zaproszenie
List Intencyjny podpisany!
Zwiedzanie Parku Rozrywki Julinek
Ogłoszenie
Wizyta studyjna
ogłaszam nabór kasy do mojego miecha
Nagroda dla zwycięzcy konkursu
Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Plan komunikacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Informacja - LSR, umowa ramowa, statut, lista członków LGD, lista członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
Maskotki w szpitalu :-)
Piknik rodzinny
Informacja o wyniku naboru - Dyrektor Biura
Dar serca
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ważne wydarzenia
Umowa ramowa została podpisana!
Konferencja
Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej
Strategia Rozwoju Lokalnego wybrana do realizacji!
Spotkanie ,,Gmina dla biznesu, biznes dla gminy’’ cyklu ,,Biznes w Babicach"
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Nasza planszówka na Narodowym
Podpisanie umowy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze
Szkolenie dla społeczności lokalnej i lokalnych liderów
Badania fokusowe
Spotkanie mazowieckich Lokalnych Grup Działania
Spotkanie informacyjne
Ważne przypomnienie
PROW na lata 2014-2020
Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich
Wywiad z Pawłem Białeckim – Prezesem Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Spotkanie szkoleniowe
Zaproszenie
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 6/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - data publikacji 15/03/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 - data publikacji 15/03/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - data publikacji 20/12/2016
Podpisanie listu intencyjnego ,,Misja Kampinos"
Zapraszamy na warsztaty!
Informacja
,,Eko-Piknik" w Kampinosie!
XI Dni Czosnowa ... już za nami!
Podsumowanie ze szkolenia dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą!
Konkurs - Główny Księgowy
Rajd Kampinoski Misja Kampinos!
Składanie ofert na przebudowę i remont budynku w Błoniu
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju!
Podpisanie pierwszej umowy!
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o wyniku naboru Główny Księgowy
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Nowe wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność
Sukces pierwszego Workshopu Turystycznego Mazowsza
Podpisanie kolejnych umów!
Powstała Fundacja Misja Kampinos!
Złożenie zaktualizowanych procedur!
Zbliżają się kolejne nabory!
Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Wsi!
Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR
Współpraca ze Stowarzyszeniem Cztery Krajobrazy!
List intencyjny ze Stowarzyszeniem Cztery Krajobrazy
8. Forum Rozwoju Mazowsza
Misja Kampinos na World Travel Show!
VIII Turniej Wsi Gminy Czosnów
Niepodległościowy Rajd Kampinoski Misja Kampinos
Gabinet kosmetyczno-pielęgnacyjny na terenie Gminy Czosnów!
List intencyjny ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
Podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Dumni Polską
List intecyjny ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich!
List intencyjny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim!
Festiwal Szantowy
List intencyjny z firmą Braxx Sp. z o.o.
Zapraszamy na szkolenie dot. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 22 listopada 2017 r.
Kolejna umowa podpisana na rozwój działalności gospodarczej!
Serdecznie zapraszamy na szkolenie przygotowujące do aplikowania!
Zbliżają się kolejne nabory!
Konkurs na stanowisko specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Informacja
Umowa została już podpisana!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Z wizytą w Multicentrum w Białołęce!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2017 r. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’
Kolejna wizyta w Multicentrum tym razem na Bielanach!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenia o naborze wniosków!
Wystawa fotograficzna ,,Wisła - królowa polskich rzek"
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń
Wyniki oceny operacji własnych w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017
Życzenia świąteczne
Wernisaż wystawy ,,Wisła - królowa polskich rzek"!
Spotkanie z przedstawicielami LGD
Trwają prace ...
Kondolencje
Kondolencje
Nowy Rok, nowe wyzwania - do siego roku!
Informacja o wyniku naboru
Konkurs na stanowisko specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
List intencyjny z firmą Joanna!
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Praca nad powstaniem nowoczesnego Multicentrum Misja Kampinos wre!
Zapraszamy na szkolenie dot. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Zapraszamy na warsztaty refleksyjne!
Podsumowanie szkolenia z dnia 29 stycznia 2018 roku!
Informacja o wyniku naboru
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady
Konkurs na stanowisko Główny księgowy
List intencyjny z Gminą Czosnów
Zapraszamy na szkolenie!
Progres w pracach budowlanych nad Multicentrum
Konkurs fotograficzny
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2018
Są już wyniki!
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Szkolenie dnia 26 lutego br.
Interpretacja indywidualna!
Dyżury Członków Rady!
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy (1/4 etatu)
Projekt współpracy ,,Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD”
Konsultacje społeczne LSR!
Zapraszamy na szkolenie dnia 26 marca br.
Współpraca w sprawie marki lokalnej z Gminą Izabelin
List intencyjny z Gminą Błonie
test
Kolejne listy intencyjne
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Życzenia Wielkanocne
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Konkurs na stanowisko specjalista ds. promocji
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów.
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Logo Multicentrum Misja Kampinos
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Nowa broszura
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Aktualizacja dokumentów LGD!
Praca wre!
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. promocji
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Konkurs na stanowisko specjalista ds. promocji
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Szkolenie przygotowujące do aplikowania
Wydanie opinii o możliwość zmiany umowy
Szkolenie w zakresie RODO
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Polityka plików cookies
Trwają prace ...
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie!
Nowy produkt turystyczny!
Nabór na pracownika biura
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogloszenie
Szkolenie przygotowujące do aplikowania
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Klauzula informacyjna!
Klauzula informacyjna (RODO)!
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos!
II edycja Misja Kampinos CUP!
Mistrzostwa świata w Rosji!
Podsumowanie szkolenia
MROT
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Oświadczenie
Wizyta w Multicentrum
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Nabór na pracownika biura
Obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW
Wystąpienie pokontrolne NIK
Projekt współpracy o akronimie MarLok
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 6/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 9/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2018
Są już wyniki!
Wyposażenie Multicentrum
Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.!
Dyżury Członków Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady w dniu 20 sierpnia 2018 r.
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Z rezerwy do wojska
XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kondolencje
Spotkania Palmirskie
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zapraszamy na Festiwal Smaków!
Wizyta w Multicentrum!
UWAGA, ruszają kolejne szkolenia....
Rajd Kampinoski Misja Kampinos!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2018 r.
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Zapraszamy na koncert w CK Błonie!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Posiedzenie Rady w dniu 23 października 2018 r.
Ah co to był za koncert!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zapraszamy na szkolenie! - podejmowanie działalności gospodarczej
Zapraszamy na szkolenie! - rozwój działalności gospodarczej
12 listopada wolny od pracy!
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos 2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. aplikacji Misja Kampinos
Pobierz mnie! - aplikacja mobilna Misja Kampinos
Biegi Przełajowe Misja Kampinos CUP
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Za nami kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z obszaru wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Biegi Przełajowe Misja Kampinos CUP za nami!
Zapraszamy na szkolenie!
Informacja
Spotkanie informacyjno-promocyjne aplikacji Misja Kampinos
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Życzenia świąteczne
Informacja
Życzenia noworoczne
Nabór na pracownika - Manager ds. projektów
Warsztaty refleksyjne
Ankieta
Ankieta on-going
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos
Zaproszenie do prac nad Strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
khgiuh iuj
Ogłoszenie
Zapraszamy na szkolenie!
Nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej!
Spotkanie informacyjno-promocyjne aplikacji Misja Kampinos
Pobierz mnie! - aplikacja mobilna Misja Kampinos
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. aplikacji Misja Kampinos
Relacja ze spotkania dot. Aplikacji mobilnej Misja Kampinos
Pierwszy kamień milowy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Raport z ankiet skierowanych do mieszkańców
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zamawiający unieważnił postępowanie.
Ogłoszenie
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników Stowarzyszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - data publikacji 22/02/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - data publikacji 22/02/2019
Skład Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" został uzupełniony!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów.
Konkurs !
Konkurs !
Konkurs !
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zapraszamy na szkolenie!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - niezbędne informacje!
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Relacja ze spotkania dot. prac nad strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
Relacja ze spotkania dot. prac nad strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
Relacja ze spotkania z uczniami
Relacja ze spotkania z uczniami
Za nami pierwszy nabór nr 1/2019!
Za nami pierwszy nabór nr 1/2019!
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 1/2019)
Podsumowanie szkolenia ...
Nabory wniosków na Wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Ankieta on-line dot. Strategii rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos
Ankieta on-line
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - data publikacji 29/03/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - data publikacji 29/03/2019
Relacja ze szkolenia dla Rady i pracowników Biura
LGD wytypowane do uzyskania dodatkowych środków !
Podsumowanie naboru nr 2/2019
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !

Zaproszenie do zgłaszania stoisk na targi turystyczne !
Zaproszenie do zgłaszania stoisk na Targi turystyczne Misja Kampinos !
Przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń do przeprowadzenia pierwszego na terenie spisu produktów turystycznych !!
Przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń do przeprowadzenia pierwszego na terenie spisu produktów turystycznych !!!
Walne Zebranie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków (nabór nr 1/2019)!
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 2/2019)
Relacje ze spotkania konsultacyjnego dot. marki lokalnej Misja Kampinos
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 - data publikacji 16/04/2019
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków - nabór nr 2/2019 !
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady
Życzenia Wielkanocne !
Podsumowanie szkolenia
Nabór na pracownika - Specjalista ds. organizacyjnych
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !
Przedłużenie terminu na zgłaszanie stoisk !
Przedłużenie terminu na zgłaszanie stoisk !
Kondolencje
Targi turystyczne Misja Kampinos
Targi Turystyczne Misja Kampinos
Trzeci nabór za nami...
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2019
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2019
Są już wyniki!
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 3/2019
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Wizyta studyjna w LGD Beskid Gorlicki!
Wizyta studyjna do LGD Beskid Gorlicki!
Spotkanie Partnerów
Spotkanie Partnerów
Plan stoisk oraz program Targów turystycznych Misja Kampinos
Film promocyjny
Film promocyjny
Relacja filmowa z Targów turystycznych Misja Kampinos
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Program szkolenia (24 maja 2019 r.)
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019, 8/2019 oraz 9/2019 - data publikacji 27/05/2019
Relacja z Targów Turystycznych Misja Kampinos
Kolejne nabory za nami !
Fotorelacja z Targów turystycznych Misja Kampinos
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 5/2019
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 6/2019
Posiedzenie w dniu 30 maja 2019 r.
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30 maja 2019 r.
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 4/2019)
Turniej tenisa ziemnego Misja Kampinos CUP 2019
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Komunikat !
Komunikat dotyczący spisu produktów turystycznych !
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Podsumowanie wizyty studyjnej w Lokalnej Grupie Działania Dewnia – Aksakowo
Aktywne wakacje z nordic walking
Informacja na wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. organizacyjnych
Wizyta w Multicentrum
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2019 r.
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 12 czerwca 2019 r.
Konkurs na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji
Nabór na pracownika - Specjalista ds. organizacyjnych
Informacja o projekcie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2019
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 4/2019!
Dodatkowe środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków - nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019 !
Ogłoszenie
Historia na wyciągnięcie ręki z Misją Kampinos!
Posiedzenie Rady w dniu 04 lipca 2019 r.
Oddajemy w Państwa ręce pierwszą aplikację z elementami gry Misja Kampinos!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Praca wre na budowie...
Nabór na pracownika - specjalista ds. organizacyjnych!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos Cup!
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2019
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 9/2019
Są już wyniki!
Zakończenie zdjęć
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Spisujący ruszyli w teren !
Co to był za dzień!
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
Spot reklamowy
Zapytanie ofertowe
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej!
Wizyta studyjna w LGD Partnerstwo Ducha Gór
Wizyta studyjna w LGD Partnerstwo Ducha Gór (KSOW)
Przypomnienie rok n+1 !
System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej Misja Kampinos
Konkurs z okazji Dnia Łosia !
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos"
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos"
RELACJA z wizyty partnerskiej na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ Z MISJĄ KAMPINOS!”
Ekologia na co dzień z Misją Kampinos !
Gdzie działamy?
Ścieżka dydaktyczna "Dolina Roztoki" - więcej informacji
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
RELACJA z wizyty partnerskiej na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
Zapraszamy na szkolenie
Podsumowanie wizyty studyjnej w LGD Zielony Pierścień
Podsumowanie wizyty studyjnej w LGD Zielony Pierścień
XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
XIII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego
Relacja z wydarzenia
Fotorelacji z akcji sprzątania świata w ramach projektu pn. Ekologia na co dzień z Misją Kampinos !
Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca - relacja
Videorelacja z konferencji podsumowującej projekt
Zapytanie ofertowe nr 2
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos!
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos!
Relacji z wyjazdu studyjnego na obszar Między Wisłą a Kampinosem
Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu współpracy "Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 30 października 2019 r. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’
Zapiszcie sobie datę w kalendarzu!
Drodzy Wnioskodawcy dobre wiadomości!
Kolejne Dobre wiadomości - jesteśmy na bieżąco!
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !
Zapraszamy na szkolenie!
Zmiana numeru rachunku bankowego od 1 stycznia 2020 r. !
Wyniki oceny operacji własnych w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2019
Relacja z jubileuszowej edycji Rajdu Kampinoskiego - Misja Kampinos
Relacja z jubileuszowej edycji Rajdu Kampinoskiego - Misja Kampinos
Ważna informacja !
Przewodniki na sobotni Rajd już wydrukowane !
Puchary już odebrane !
Podziękowanie
Koncert Justyny Kakiet
Projekt medali
Zapraszamy na Biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP
Biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP
Reportaż video z Rajdu Kampinoskiego Misja Kampinos
Konkurs plastyczny ! (przedłużenie termin)
Poznaj Misję Kampinos odc. 1 || "Poznajmy się bliżej"
Poznaj Misję Kampinos odc. 2 || "Kultura receptą na nudę"
Dziś został podpisany aneks nr 8 do umowy ramowej!
Poznaj Misję Kampinos odc. 3 || "Edukacja pełna przygód"
Poznaj Misję Kampinos odc. 4 || "Znasz-li tę krainę..."
Poznaj Misję Kampinos odc. 5 || "Grunt to dobra zabawa"
Poznaj Misję Kampinos odc. 6 || "Rekreacja w zgodzie z naturą"
Poznaj Misję Kampinos odc. 7 || "Nie ma to jak zasłużony odpoczynek"
Poznaj Misję Kampinos odc. 8 || "Nasi przedsiębiorcy... czyli po nitce do kłębka"
Zaproszenie do złożenia oferty
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Złożony wniosek o akceptację terminu naboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.2
Nie wiesz jak uzupełnić załącznik nr IX.B.1 z wniosku o płatność?
Jak uzupełnić załącznik nr VII.C.1 do wniosku o płatność ? Podpowiadamy !
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Mikołajkowe biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP za nami !
Relacja z Biegów przełajowych - Misja Kampinos CUP
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej!
Poznaj Misję Kampinos odc. 9 || "Z historią w tle"
Poznaj Misję Kampinos odc. 10 || "Nasze produkty lokalne i tradycyjne"
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Informacja
Przypomnienie
Zmiana godzin otwarcia Biura w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r.
Informacja skierowana do Beneficjentów, którzy zakończyli realizację operacji
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Podsumowanie wydarzenia
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos CUP
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos CUP za nami !
Przypominajka
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 - data publikacji 19/12/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - data publikacji 20/12/2019
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2020!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2020!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze wniosków!
Życzenia świąteczne
Chcemy się z Wami podzielić dobrą wiadomością...
Życzenia noworoczne
Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty !
Ankieta
Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej !
Ankieta on-going
Warsztaty refleksyjne
Wnioskodawcy (nabór: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020)!
Kondolencje
Film promocyjny
Film promocyjny
Zapraszamy na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos !
Zapraszamy na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos !
Podsumowanie projektu!
Podsumowanie projektu!
Podsumowanie projektu!
Za nami pierwszy nabór wniosków nr 1/2020!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami?
Za nami kolejne nabory wniosków!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami?
Przypomnienie o szkoleniu!
Przypomnienie o warsztacie refleksyjnym!
Kondolencje
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Ankieta monitorująca!
Projekt został zakończony!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii!
Drodzy Mieszkańcy z obszaru działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Zaktualizowane dokumenty LGD!
Program Otwarcia Multicentrum Misja Kampinos
Otwarcie Multicentrum Misja Kampinos
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków przez Biuro!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady -nabór 1/2020!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 2/2020!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 3/2020
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 4/2020!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 5/2020!
Podsumowanie szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!
Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Podsumowanie 10 lat pracy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem'
Relacja z Jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem
Zapowiedź wydarzenia
Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza kartka Wielkanocna"
Podsumowanie 10 lat pracy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Wystawa podsumowująca 10 lat pracy LGD
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020 - data publikacji 09/03/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020 - data publikacji 09/03/2020
Wnioskodawcy (nabór: 6/2020)!
Informacja nabór nr 6/2020!
Informacja nabór nr 6/2020!
Ważny komunikat !
Ważny komunikat!
Ważna informacja
Ważna informacja
Drodzy Beneficjenci! Ważna informacja!
Szanowni Wnioskodawcy!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2020!
Wyniki naboru 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020!
Wystawa podsumowująca 10 lat pracy LGD
Video relacja z Jubileuszu 28.02.2020 r.
Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Podsumowanie 10 lat pracy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Video relacja z Jubileuszu 28.02.2020 r.
Praca Biura LGD
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady - 1/2020!
Dyżury Członków Rady - 2/2020!
Dyżury Członków Rady - 3/2020!
Dyżury Członków Rady - 4/2020!
Dyżury Członków Rady - 5/2020!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Targi turystyczne Misja Kampinos odbędą się II połowie 2020 r.!
Targi turystyczne Misja Kampinos odbędą się II połowie 2020 r.!
Livechat z ekspertem!
Informacja!
Livechat z ekspertem!
Pytania i odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z epidemią koronawirusa i realizacją zobowiązań zapisanych w umowach o przyznanie pomocy!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - protest (nabór 1/2020)!
Nabór unieważniony!
Nabór unieważniony nr 6/2020!
Odwołane posiedzenie Rady - 31.03.2020 r.
Odwołane posiedzenie Rady - 31.03.2020 r.
Odwołanie Walnego Zebrania Członków!
Ważny komunikat!
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS!
Tarcza Antykryzysowa podpisana!
Przypominajka o pracy Biura LGD w czasie pandemii !
Informacja!
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Najpiękniejsza karta wielkanocna"
Informacja nr 2
Życzenia...
Informacja nr 3
Informacja ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego!
Konkurs na najpiękniejszą kartkę Wielkanocną rozstrzygnięty!
Film promocyjny
Drodzy Mieszkańcy z obszaru działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Szanowni Beneficjenci, Wnioskodawcy!
Konkurs wokalny "Mam talent"
Praca wree....!
Turniej Strzelecki
Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
Zapytanie ofertowe - tłumacz
Przypominajka o pracy Biura LGD w czasie pandemii!
Ankieta monitorująca dla Beneficjentów PROW 2014-2020
Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - protest (nabór 1/2020)
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Praca Biura LGD w czasie epidemii!
Zasady korzystania z doradztwa od 12 maja br. do odwołania
Informacja nr 4
Posiedzenie Rady w dniu 06 maja 2020 r.
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Informacja!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady
Wzory pism!
Mamy dobrą wiadomość!
Drodzy Beneficjenci!
Już niebawem nabór wniosków nr 7/2020!
Szanowni Wnioskodawcy,
Plan komunikacji na rok 2020 (aktualizacja)
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięcia 2.2.1., 2.3.1, 3.1.1 i 3.2.1
Praca w biurze LGD!
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. promocji
Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru
Mapy obszaru działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020 - data publikacji 26/05/2020
Szanowni Wnioskodawcy,
Doradztwo!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 7/2020!
Dzień Samorządowca
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy!
Informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2!
Informacja
Kondolencje
W minionym tygodniu miało miejsce wydarzenie szczególnie ważne dla naszego Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Praca Biura LGD w czasie epidemii!
Zasady korzystania z doradztwa od 01 czerwca br. do odwołania!
Informacja dotycząca składania wniosków
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 7/2020
Informacja dotycząca składania wniosków w ramach naboru nr 7/2020!
Informacja dotycząca składania wniosków w ramach naboru nr 7/2020!
Podsumowanie szkolenia w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1 oraz 3.2.1
Informacja o wyniku naboru
Zapowiedź Targów turystycznych Misja Kampinos w dniu 19 września 2020 r.
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" pompuje dla Hani (gaszyn challenge)
Praca w biurze LGD!
Praca w biurze LGD!
Kolejny nabór za nami!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami? (nabór 7/2020)
Weekend w Multicentrum Misja Kampinos!
Kochani,
Procedura koronawirus COVID-19
Szkolenie...
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Szanowni Wnioskodawcy!
Zapisy ruszają od 10 lipca!
Zapisy na Targi turystyczne Misja KampinosTrwają prace nad grą..
Kolejne nabory...
Wczoraj na obszarze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" gościliśmy ekipę Dzień dobry TVN
Pracowity tydzień z kamerą!
Podsumowanie szkoleń w dniu 14 lipca 2020 r.


UWAGA! Ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Niebawem ruszają kolejne nabory!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 7/2020
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór 7/2020
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. ewaluacji i monitoringu (0,5 etatu)
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. promocji (0,5 etatu)
Zapraszamy na Fanpage
Warsztaty dot. Znaku Promocyjnego Misja Kampinos
Warsztaty dot. Znaku Promocyjnego Misja Kampinos
Praca wre...
Informacja!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020 - data publikacji 31/07/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2020 - data publikacji 31/07/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2020 - data publikacji 31/07/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020 - data publikacji 31/07/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020 - data publikacji 31/07/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2020 - data publikacji 31/07/2020
Nabory wniosków tuż tuż ...
Zasady korzystania z doradztwa!
Zasady korzystania z doradztwa nabór nr 8/2020!
Zasady korzystania z doradztwa nabór nr 9/2020!
Zasady korzystania z doradztwa nabór nr 10/2020!
Zasady korzystania z doradztwa nabór nr 11/2020!
Zasady korzystania z doradztwa nabór nr 12/2020!
Informacja o pracy Biura LGD
Bądź na bieżąco, polub nasz profil na Facebooku!
„W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych” - wizyta studyjna
Wnioskodawcy (nabór nr 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020)!
Wnioskodawcy (nabór nr 8/2020)!
Wnioskodawcy (nabór nr 9/2020)!
Wnioskodawcy (nabór nr 10/2020)!
Wnioskodawcy (nabór nr 11/2020)!
Wnioskodawcy (nabór nr 12/2020)!
Przypomnienie!
Konkurs na stanowisko: sprzątaczka (1/4 etatu)
Konkurs na stanowisko: Kierownik (3/4 etatu)
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. informatyki (1/2 etatu)
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. edukacji (1/2 etatu)
Zapraszamy na Targi turystyczne Misja Kampinos!
Zapraszamy na Targi turystyczne Misja Kampinos!
Informacja dot. składania wniosków!
Informacja dot. składania wniosków!
Informacja dot. składania wniosków!
Informacja dot. składania wniosków!
Informacja dot. składania wniosków!
Informacja dotycząca składania wniosków w ramach naboru nr 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 i 12/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2020!
Są już wyniki na stronie www!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2020!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2020!
Poznaj markę lokalną Misja Kampinos!
BRAK MIEJSC!
Już niebawem ruszają zajęcia!
Oj, co to był za wyjazd!
Informacja o wyniku naboru - Kierownik (0,75 etatu)
Informacja o wyniku naboru - Specjalista ds. informatyki (0,50 etatu)
Informacja o wyniku naboru - Specjalista ds. edukacji (0,50 etatu)
Informacja o wyniku naboru - Sprzątaczka (0,25 etatu)
Pracownicy Multicentrum Misja Kampinos
Zapraszamy!
Zapraszamy!
Zapraszamy na Rajd!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Koniec naboru nr 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 i 12/2020
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami...
Rozporządzenie ogłoszone!
Podsumowanie wydarzenia Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD...
Posiedzenie Rady w dniu 14 września 2020 r.
Za nami posiedzenie Rady!
Ważna informacja dot. pracy Biura w dniu 16.09.2020 r.
Program II Targów turystycznych Misja Kampinos
Mapa poglądowa
Mamy dobrą wiadomość!
Fotorelacja z Targów turystycznych Misja Kampinos
Fotorelacja z Targów turystycznych Misja Kampinos
Zapraszamy na premierę gry!
Zapraszamy na premierę gry!
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W MULTICENTRUM MISJA KAMPINOS!
Wideorelacja z Targów!
Szanowni Wnioskodawcy!
Wczoraj w Multicentrum Misja Kampinos odbyła się premiera nowej gry pn. "Misja Kampinos: Społeczeństwo"!
Wczoraj w Multicentrum Misja Kampinos odbyła się premiera nowej gry pn. "Misja Kampinos: Społeczeństwo"!
Posiedzenie Rady w dniu 23 października 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2020 r.
Informacja o zmianie adresu e-mail!
Deklaracja dostępności strony internetowej!
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Zmiana adresu e-mail!
Ruszyły zapisy na Rajd!
Zapisy na Rajd Kampinoski Misja Kampinos!
Zaktualizowana procedura!
Informacja dot. zajęć Multicentrum Misja Kampinos
Informacja!
Dobre wieści ...
Plan komunikacji na rok 2021
Plan komunikacji na rok 2020 (aktualizacja)
Praca Biura w dniach 12 i 13 listopada 2020 r.
Podsumowanie szkolenia w dniu 15 października 2020 r.
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos (ODWOŁANY)
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos (ODWOŁANY)
Przypomnienie!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 9/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 10/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 11/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 12/2020!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 i 12/2020!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. edukacji (1/2 etatu)
Zbliża się koniec miesiąca, a z nim i my zamykamy pewien etap!
Informacja dot. zajęć Multicentrum Misja Kampinos!
Zastanawiacie się jak pracujemy od 16 listopada do 29 listopada 2020 r.?
Praca w biurze LGD!
Przypominamy!
Informacja!
Informacja dotycząca zajęć!
Posiedzenie Rady w dniu 25 listopada 2020 r.
Posiedzenie Rady w dniu 25 listopada 2020 r.
Ankieta monitorująca!
Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza karta bożonarodzeniowa"
Posiedzenie Rady w dniu 8 grudnia 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 8 grudnia 2020 r.
Nabory zaakceptowane!
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. edukacji (0,50 etatu)
Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisko - specjalista ds. edukacji (0,50 etatu)
Informacja o wyniku naboru - Specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych (0,5 etatu)
Jak uzupełnić załącznik nr VII.C.1 do wniosku o płatność ? Podpowiadamy !
Nie wiesz jak uzupełnić załącznik nr IX.B.1 z wniosku o płatność?
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. edukacji (1/2 etatu)
Życzenia świąteczne
Informacja
Podpisanie umowy na zakup dozowników i płynu
Przekazanie pierwszych dozowników płynu do dezynfekcji
Przekazanie pierwszych dozowników płynu do dezynfekcji
Kolejne dozowniki trafiły do instytucji
Kolejne dozowniki trafiły do instytucji
Przekazano dozownik do Domu Kultury Stare Babice
Przekazano dozownik do Domu Kultury Stare Babice
Praca Biura w Wigilię
Kolejne dozowniki przekazane!
Kolejne dozowniki przekazane!
Życzenie noworoczne
Godziny pracy Biura LGD w Sylwestra
Posiedzenie Zarządu
Drodzy Beneficjenci!

Ankieta on-going
Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa przez pracowników LGD
Ostatnie dwa dozowniki rozdysponowane
Projekt dot. zakupu dozowników zakończony!
Warsztaty refleksyjne
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. edukacji (0,50 etatu)
Strona Multicentrum Misja Kampinos
Strona Multicentrum Misja Kampinos
Informacja skierowana do Beneficjentów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Informacja dla Beneficjentów z podejmowania działalności gospodarczej
Raport z ankiet skierowanych do mieszkańców
Raport z ankiet skierowanych do mieszkańców
Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Zaktualizowane procedury oceny i wybory operacji
Nabór na pracownika - Manager ds. projektów
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zapowiedź Targów turystycznych Misja Kampinos
Zapowiedź Targów turystycznych Misja Kampinos
Zapowiedź warsztatów pt. "Przedsiębiorczy i społeczny Kampinos"
Zapowiedź warsztatów pt. "Przedsiębiorczy i społeczny Kampinos"
Rotacyjny tryb pracy Biura w dniach 15-26 marca 2021 r.
Praca w biurze LGD!
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Informacja o wyniku naboru - manager ds. projektów
Rotacyjny tryb pracy Biura od 29 marca do 09 kwietnia 2021 r.
To już w najbliższy piątek!
Życzenia Wielkanocne...
Informacja o wyniku naboru - manager ds. projektów
Dodatkowe środki wynikające z przeliczeń na euro...
Dobra wiadomość!
OSOBOWOŚĆ ROKU 2020!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Konferencja z Urzędem Marszałkowskim
Wyniki konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
Spotkanie podsumowujące projekt "Turystyczna aplikacja mbilna Misja Kampinos"!
Spotkanie podsumowujące projekt "Turystyczna aplikacja mobilna Misja Kampinos"!
Nabory coraz bliżej...
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii.
Spot promujący nowe moduły aplikacji mobilnej.
Spot promujący Turystyczną aplikację mobilną Misja Kampinos.
Spot promujący Turystyczną aplikację mobilną Misja Kampinos!
III Targi Turystyczne Misja Kampinos!
III Targi turystyczne Misja Kampinos!
Zapisy ruszają 25 maja!
Zapisy ruszają 25 maja!
Posiedzenie Rady w dniu 02 czerwca 2021 r.
Posiedzenie Rady!
Dzień wolny od pracy!
Dzień Samorządu Terytorialnego
Witajcie przyszli Wnioskodawcy!
Mamy to!
Zapraszamy na Targi turystyczne Misja Kampinos!
Zapraszamy na Targi turystyczne Misja Kampinos!
Dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii.
Godziny pracy biura w najbliższy piątek!
Posiedzenie Rady w dniu 28 czerwca 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 28 czerwca 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 28 czerwca 2021 r.
Umowy KSOW podpisane!
Za nami Walne Zebranie Członków!
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR! (różnice kursowe)
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR! (zwiększenie budżetu działania LEADER)
Jeszcze więcej atrakcji 4 lipca w Leoncinie!
Wizyta studyjna!
Wizyta studyjna!
Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej! (różnice kursowe)
Szkolenie ... (różnice kursowe)
Podsumowanie III Targów turystycznych Misja Kampinos!
Podsumowanie III Targów turystycznych Misja Kampinos!
Nabory tuż, tuż...
Posiedzenie Rady w dniu 20 lipca 2021 r.
Posiedzenie w dniu 28 czerwca 2021 r.
Posiedzenie w dniu 28 czerwca 2021 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Informacja o projekcie!
Informacja o projekcie!
"Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej" - informacje o projekcie!
"Poznaj potrawy regionalne - warsztaty kulinarne" - informacje o projekcie!
Konkurs na stanowisko: Kierownik (7/8 etatu)
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. informatyki (1/2 etatu)
Konkurs na stanowisko: sprzątaczka (1/8 etatu)
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - data publikacji 26/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 - data publikacji 27/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021 - data publikacji 27/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021 - data publikacji 27/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2021 - data publikacji 27/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - data publikacji 26/07/2021
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - data publikacji 26/07/2021
Śniadania na trawie...
Śniadania na trawie...
Podsumowanie szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!
Przyszli Wnioskodawcy!
Przyszli Wnioskodawcy!
Serdecznie zapraszamy na wspólne Śniadania na trawie...
Serdecznie zapraszamy na wspólne Śniadania na trawie...
Program III Targów turystycznych Misja Kampinos
Kolejny dzień szkoleń za nami!
Podsumowanie szkolenia w dniu 30 lipca 2021 r.
Wnioskodawcy (nabór nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021)!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Wniosek o przyznanie pomocy - podejmowanie działalności gospodarczej
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej!
Posiedzenie w dniu 20 lipca 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 20 lipca 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 20 lipca 2021 r.
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. informatyki
Informacja o wyniku naboru - Kierownik
Informacja o wyniku naboru - sprzątaczka
Pierwszy dzień wizyty (05.08.2021 r.)
Drugi dzień wizyty (06.08.2021 r.)
Trzeci dzień wizyty (07.08.2021 r.)
Czwarty dzień wizyty (08.08.2021 r.)
Drodzy Wnioskodawcy,
Piąty dzień wizyty (09.08.2021 r.)
Prelekcja na temat wykorzystania roślin w kuchni i domu.
Pokaz kulinarny!
Szósty dzień wizyty (10.08.2021 r.)
Zgłoś się do udziału w Turnieju tenisa ziemnego - Misja Kampinos Cup!
Zgłoś się do udziału w Turnieju tenisa ziemnego - Misja Kampinos Cup!
Osobowość Roku 2020
Zasady "szybkiej ścieżki formalnej"!
Zasady "szybkiej ścieżki formalnej"!
Uwaga Wnioskodawcy!
Posiedzenie Rady w dniu 26 sierpnia 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 26 sierpnia 2021 r.
Za nami pierwszy tydzień naborów wniosków o przyznanie pomocy!
Wnioskodawcy (nabór nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021)!
"Śniadania na trawie" w Lesznie i Błoniu za nami!
Śniadania na trawie w Lesznie i Błoniu za nami!
Zapraszamy na wydarzenie!
Zapraszamy na wydarzenie!
Zapisy ruszają od 30 sierpnia 2021 r.!
Rekrutacja trwa...
Za nami pierwszy nabór wniosków nr 1/2021!
Za nami pierwszy nabór wniosków nr 1/2021!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2021)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2021)?
Za nami kolejne nabory wniosków!
Za nami kolejne nabory wniosków!
Za nami kolejne nabory wniosków!
Za nami kolejne nabory wniosków!
Za nami kolejne nabory wniosków!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 2/2021)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 3/2021)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 4/2021)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 5/2021)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 2/2021,3/2021,4/2021 i 5/2021)?
;;;;
Ruszyła rekrutacja na warsztaty ,,Poznaj potrawy regionalne- warsztaty kulinarne’’!
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń!
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń!
Ruszyła rekrutacja na warsztaty ,,Poznaj potrawy regionalne- warsztaty kulinarne’’!
Za nami 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida!
Za nami 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida!
Długo wyczekiwany program targów Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej!
Długo wyczekiwany program targów Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej!
Program warsztatów
Program warsztatów...
Koncert zespołu Zazula!
Koncert Zespołu Tańca Ludowego ,,Pruszkowiacy'!
Koncert ZTL Pruszkowiacy...
Koncert Zespołu Zazula!
Koncert ZL ,,Ożarowiacy'!
Koncert Zespołu Ludowego ,,Ożarowiacy'!
Świetna wiadomość!
Od rolnika do koszyka-targi żywności tradycyjnej i ekologicznej
,,Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej
Miłośnicy kuchni!
Miłośnicy kuchni!
Kochani,
"Ożarowiacy" podbili serca widzów!
Pierwsza edycja "Od rolnika do koszyka" za nami!
"Ożarowiacy" podbili serca widzów!
Podsumowanie projektu współpracy pn. ,,Marka lokalna szansą rozwoju regionu"
Podsumowanie warsztatów kulinarnych w Gminie Łomianki!
Posiedzenie Rady w dniu 30 września 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 30 września 2021 r.
Emocje i rywalizacja sportowa na korcie za nami!
Emocje i rywalizacja sportowa na korcie za nami!
Emocje i rywalizacja sportowa na korcie za nami!
Relacja z Turnieju tenisa ziemnego - Misja Kampinos Cup.
Za nami pierwsze tragi Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej!
To był bardzo pracowity weekend!
Posiedzenie Rady w dniu 04 października 2021 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 04 października 2021 r.
Podsumowanie projektu współpracy pn. ,,Marka lokalna szansą rozwoju regionu"
Podsumowanie warsztatów kulinarnych w Gminie Łomianki!
Emocje i rywalizacja sportowa na korcie za nami!
Szanowni Wnioskodawcy!
Szanowni Wnioskodawcy!
Podsumowanie warsztatów kulinarnych w Gmine Łomianki!
Marka Lokalna szansą rozwoju regionu!
Sobotnie popołudnie upłynęło nam na ludowo, w polsko-ukraińskim klimacie.
Sobotnie popołudnie upłynęło nam na ludowo, w polsko-ukraińskim klimacie.
Akt Powołania do Kapituły Znaku Misja Kampinos I kadencji (2021-2025)!
Poznaj potrawy regionalne - warsztaty kulinarne w Małocicach!
Poznaj potrawy regionalne - warsztaty kulinarne w Małocicach!
Za nami II targi Od rolnika do koszyka... !
Za nami II targi Od rolnika do koszyka... !
Szanowni Wnioskodawcy!
Szanowni Wnioskodawcy!
Szanowni Wnioskodawcy!
Szanowni Wnioskodawcy!
Szanowni Wnioskodawcy!
Za nami kolejna jesienna sobota!
Za nami kolejna jesienna sobota!
Za nami trzecia edycja targów żywności Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej!
Za nami trzecia edycja targów żywności Od rolnika do koszyka - targi żywności tradycyjnej i ekologicznej!
„Poznaj potrawy regionalne – warsztaty kulinarne” w Kampinosie!
„Poznaj potrawy regionalne – warsztaty kulinarne” w Kampinosie!
„Poznaj potrawy regionalne – warsztaty kulinarne” w Kampinosie!
Szkolenie pracowników biura LGD
Ruszyły zapisy na Rajd Kampinoski!
Ruszyły zapisy na Rajd Kampinoski!
Ruszyły zapisy na Rajd Kampinoski!
U nas praca wre…
Posiedzenie Rady w dniu 19 października 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 20 października 2021 r.
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 1/2021)!
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 2/2021)!
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 3/2021)!
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 4/2021)!
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 5/2021)!
Akt Powołania do Kapituły Znaku Misja Kampinos I kadencji (2021-2025)!
Za nami szkolenie członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Wyniki oceny operacji własnej w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW
Wyniki oceny operacji własnej w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW
Bądź na bieżąco, polub nasz profil na Facebooku!
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji!
Za nami drugi dzień posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Świetna wiadomość,
Konkurs na stanowisko: Kierownik (7/8 etatu)
Konkurs na stanowisko: sprzątaczka (1/8 etatu)
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. informatyki (1/2 etatu)
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2021!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2021!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2021!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2021!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2021!
Wyniki naboru 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021!
Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej!
Już nie będziemy Was trzymać dłużej w niepewności...
Zbliża się koniec miesiąca, a z nim i my zamykamy pewien etap!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Posiedzenie Rady w dniu 10 listopada 2021 r.
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Konkurs na stanowisko pracy: Główny księgowy!
Zaproszenie na szkolenie!
Rekrutacja Wystawców - Jarmark Świąteczny Czosnów 2021
Akt Powołania do Kapituły Znaku Misja Kampinos I kadencji (2021-2025)!
Kolejna edycja Rajd Kampinoski - Misja Kampinos za nami!
Kolejna edycja Rajd Kampinoski - Misja Kampinos za nami!
Konkurs plastyczny!
Biegi Przełajowe - Misja Kampinos Cup
Biegi Przełajowe - Misja Kampinos Cup
Szanowni Beneficjenci,
Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD!
Kalendarz Misja Kampinos
Zasady świadzczenia doradztwa przez pracowników LGD!
Konkurs na stanowisko pracy: Główny księgowy!
Mikołajkowe biegi przełajowe - Misja Kampinos Cup odwołane!
Mikołajkowe biegi przełajowe - Misja Kampinos Cup odwołane!
Posiedzenie Rady w dniu 25 listopada 2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 25 listopada 2021 r. (nabór 1/2020)
Posiedzenie Rady w dniu 25 listopada 2021 r. (nabór 7/2020)
Praca w biurze LGD!
Takie piątki to my lubimy!
Dobre wieści!
Patronat Honorowy Misja Kampinos!
Regulamin przeznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Misja Kampinos!
Pierwszy dzień szkolenia w Multicentrum Misja Kampinos!
Uff cóż to za szkolenie!
Posiedzenie Rady w dniu 8 grudnia 2021 r.
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Konkurs na stanowisko pracy: Główny księgowy!
Informacja o wyniku naboru - sprzątaczka
Informacja o wyniku naboru - kierownik
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. informatyki
Posiedzenie Rady w dniu 8 grudnia 2021 r.
Święty Mikołaj jest już tuż tuż!
Akt Powołania do Kapituły Znaku Misja Kampinos I kadencji (2021-2025)!
Planujesz wizytę u nas?
Rozwijamy się dla Was!
Akt Powołania do Kapituły Znaku Misja Kampinos I kadencji (2021-2025)!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 - data publikacji 14/12/2021
Wniosek o przyznanie pomocy - podejmowanie działalności gospodarczej
Drodzy Wnioskodawcy!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 - data publikacji 14/12/2021
Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2022
Zasady "szybkiej ścieżki formalnej"!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Wnioskodawcy!
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. organizacyjnych
Posiedzenie Rady w dniu 4 stycznia 2022 r.
Życzenia świąteczne
Święta, święta.. i po świętach!
Planujesz wizytę u nas? Pamiętaj o zmianach!
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Podsumowanie Roku – wszystko, co robimy, robimy dla Was!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Warsztaty refleksyjne
Ankieta on-going
Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa
W piątek pracujemy bez zmian!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (1/2019)
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (7/2020)
Konkurs na stanowisko pracy: Główny księgowy!
Posiedzenie Rady w dniu 27 stycznia 2022 r.
Kondolencje
Posiedzenie Rady w dniu 27 stycznia 2022 r. (nabór 1/2020)
Posiedzenie Rady w dniu 27 stycznia 2022 r. (nabór 7/2020)
Posiedzenie Rady w dniu 04.01.2022 r.
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Godzina 16:00 oznacza koniec naboru 1/2022!
Posiedzenie Rady w dniu 07.09.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 07.09.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 07.09.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 10.08.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 10.08.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 26.08.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 26.08.2021 r.
Posiedzenie Rady w dniu 30.09.2021 r.
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2022)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2022)?
Ważna informacja!
Zasady korzystania z doradztwa!
Wnioskodawcy (nabór nr 2/2022)!
Drodzy Wnioskodawcy!
Drodzy Wnioskodawcy!
Za nami ostatni nabór wniosków nr 2/2022!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 2/2022)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 2/2022)?
Drodzy Wnioskodawcy!
Drodzy Wnioskodawcy!
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 2/2022)
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 2/2022)
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 1/2022)
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 1/2022)
Kondolencje
Możecie nam pomóc realizować projekty!
Pomagamy tak jak umiemy najlepiej!
Konkurs na stanowisko: Główny księgowy!
Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna"
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2022!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2022!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2022!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2022!
Zapisy ruszają 16 marca!
Targi turystyczne Misja Kampinos
Zapisy ruszają 16 marca!
Raport z ankiet skierowanych do mieszkańców
Dyżury Członków Rady!
2022-03-21 Dyżury Członków Rady!
Dyżury Członków Rady!
Klauni Bez Granic w Julinek Park
Wystawa sztuki cyrkowej w Julinek Park
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Konkurs na stanowisko: Główny księgowy!
Klauni Bez Granic w Łomiankach
Protesty z naboru 1/2022 zostały rozpatrzone!
Protesty z naboru 1/2022 zostały rozpatrzone!
Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna...
Planujesz wizytę u nas?
testowy wpis do usunięcia
Posiedzenie Rady w dniu 04 kwietnia 2022 r.
Życzenia Wielkanocne
Plakat promujący IV Targi turystyczne Misja Kampinos
Plakat promujący IV Targi turystyczne Misja Kampinos
Konkurs na stanowisko: specjalisty ds. ksiegowości!
Posiedzenie Rady w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Rady w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Rady w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Kondolencje
Budynek dawnej szkoły w Wierszach od dziś należy do nas!
Majówka 2022 już za chwilę...
Marka Lokalna szansą rozwoju regionu (akronim: ML)
Dobre wieści!
Dobre wieści!
Pierwsze kroki za nami!
Dobre wieści!
Brak wolnych miejsc!
Kilka słów o wsparciu przygotowawczym
"Przedsiębiorczy i społeczny Kampinos" własnie rusza!
25 maja 2022 r. - warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców
27 maja 2022 r. - warsztaty dla założycieli organizacji pozarządowych
Plakaty promujące IV Targi turystyczne Misja Kampinos
Posiedzenie Rady w dniu 24 maja 2022 r.
Nagroda za całokształt działalności dla Prezesa Zarządu Pawła Białeckiego!
Zobaczymy czy da się jeszcze coś z tego wycisnąć!
"Przedsiębiorczy i społeczny Kampinos" właśnie rusza!
25 maja 2022 r. - warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców
27 maja 2022 r. - warsztaty dla załozycieli organizacji pozarządowych
Dobre wieści!
Dobre wieści!
Backstage naszej dzisiejszej produkcji!
Wesołe koty...
Planujesz wizytę u nas?
To będzie dzień pełen atrakcji!
Plan kolejnych warsztatów
Głosujemy na projekt ,,Zielone Serce Mazowsza!
Podsumowanie IV Targów turystycznych Misja Kampinos!
Podsumowanie IV Targów turystycznych Misja Kampinos
Szkolenie "Smart Village - koncepcja rozwoju obszarów wiejskich"
Posiedzenie Rady w dniu 14 czerwca 2022 r.
Konkurs na stanowisko: Główny księgowy!
Wideaorelacja z Targów!
Jesteście z nami?
"Pimpuś Sadełko" w Leoncinie!
"Wesołe Koty" w Błoniu...
Jesteście z nami?
Plan włączenia społeczności który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z udziałem lokalnej społeczności startuje we wrześniu!
Konsultacje społeczne w Gminie Czosnów!
Przypominamy!
Konsultacje społeczne w Gminie Łomianki!
Konsultacje społeczne w Gminie Leoncin!
Walne Zebranie MROT
Konsultacje społeczne w Gminie Leszno!
Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze!
Konsultacje społeczne w Gminie Stare Babice!
Konsultacje społeczne w Gminie Kampinos!
Posiedzenie Rady w dniu 7 lipca 2022
Posiedzenie Rady w dniu 07 lipca 2022 r.
Posiedzenie Rady w dniu 07 lipca 2022 r.
"Smart Village - koncepcja rozwoju obszarów wiejskich" - podsumowanie szkolenia!
Zaproszenie do złożenia oferty!
Zaproszenie do złożenia oferty
Strefa relaksu Misja Kampinos
Jarmark Świąteczny
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Konsultacje społeczne w Gminie Błonie!
Konsultacje społeczne w Gminie Izabelin!
"Zielone Serce Mazowsza" zdobyło dofinansowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!
Harmonogram konsultacji społecznych LSR na lata 2023-2027!
Harmonogram konsultacji społecznych LSR na lata 2023-2027!
Informacja o projekcie!
Ruszyła rekrutacja!
„Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe”
Rekrutacja Wystawców!
Rekrutacja Wystawców!
Wiedzy nigdy dość!
Szanowni Beneficjenci,
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR!
Formularz wniosku o płatność w wersji 4z czy 5z?
Tablica informacyjna...
Podpisanie umowy na realizacje projektu!
Rekrutacja uczestników!
PRACUJ Z RODZINĄ NA NOWO(dworskim)
Wybór najkorzystniejszej oferty
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Uwaga! Uwaga!
Konkurs na stanowisko: Główny księgowy!
Sztuka wystąpień publicznych - warsztaty dla dorosłych!
Spółka Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. sponsorem Strefy Relaksu Misja Kampinos!
Pasja pisania - warsztaty dla dorosłych!
Relacja z pierwszego dnia wizyty studyjnej.
Relacja z drugiego dnia wizyty studyjnej.
Relacja z trzeciego dnia wizyty studyjnej.
Relacja z czwartego dnia wizyty studyjnej.
Pierwsze koty za płoty!
Projekty… konkursy… nabory… konsultacje… wnioski o płatność… uzupełnienia… pisma… wyjazdy i spotkania…
Warto pomagać!
Zakończyliśmy kolejny tydzień konsultacji społecznych.
Rozstrzygneliśmy konkurs fotograficzny!
Za nami warsztaty "Sztuka wystąpień publicznych"
Rekrutacja ruszyła!
Ho! Ho! Ho!
Misja Cztery Łapy - piknik dla miłośników czworonogów (relacja)
Misja Cztery Łapy - relacja z wydarzenia.
Rozstrzygneliśmy konkurs fotograficzny!
Plakat promujący wydarzenie Misja Cztery Łapy!
Harmonogram wydarzenia!
Widzimy sie jutro!
Plakat promujący wydarzenie!
Startujemy z zapisami na Warcaby i szachy z Misją Kampinos
Startujemy z zapisami na warcaby i szachy w Misją Kampinos!
Konkurs na stanowisko - specjalisty ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Konkurs na stanowisko - specjalisty ds. organizacyjnych
Pasja pisania - warsztaty dla dorosłych za nami!
Rajd Kampinoski Misja Kampinos
Rekrutacja uczestników rozpoczęta.
Posiedzenie Rady!
Posiedzenie Rady w dniu 11 października 2022 r.
Szkolenie...
Pierwszy dzień zmagań za nami!
Drugi dzień zmagań za nami!
Wideorelacja z Turniejowych Mistrzostw Mazowsza w szachach i warcabach!
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 - data publikacji 13/10/2022
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 - data publikacji 13/10/2022
Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2022
Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2022
Konkurs "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"
Wyniki rozgrywek warcabowych i szachowych.
Za nami poniedziałkowe szkolenie!
Wnioskodawcy (nabór nr 3/2022)!
Wnioskodawcy (nabór nr 4/2022)!
Wnioskodawcy (nabór nr 3/2022 i 4/2022)!
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2022/OW
Ankieta monitorująca!
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za nami!
Uwaga Wnioskodawcy!
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds.wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. organizacyjnych
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. księgowości
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Informacja o wyniku naboru - główny księgowy
Informacja...
Posiedzenie Rady!
Posiedzenie Rady w dniu 8 listopada 2022 r.
Posiedzenie Rady w dniu 8 listopada 2022 r.
Wiedza daje możliwości!
Relacja z Niepodległościowego Rajdu Kampinoskiego Misja Kampinos!
Relacja z Niepodległościowego Rajdu Kampinoskiego Misja Kampinos!
Wideorelacja...
Wideorelacja...
Za nami ostatni nabór wniosków nr 3/2022 i 4/2022!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 3/2022 i 4/2022)?
Drodzy Wnioskodawcy!
Za nami ostatni nabór wniosków nr 3/2022 i 4/2022!
Za nami ostatni nabór wniosków nr 3/2022 i 4/2022!
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 3/2022 i 4/2022)?
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 3/2022 i 4/2022)?
Drodzy Wnioskodawcy!
Drodzy Wnioskodawcy!
Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2022 r. (nabór 1/2020)
Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2022 r.
Posiedzenie Rady...
Posiedzenie Rady... - nabór 3/2022
Posiedzenie Rady... - nabór 4/2022
Posiedzenie Rady - 1/2022/OW
Posiedzenie Rady - 2/2022/OW
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń!
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń!
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl