"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Głównym zadaniem opracowanego planu komunikacji jest zapewnienie trwałej i skutecznej współpracy na linii LGD – społeczność lokalna, dzięki której cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną zrealizowane, a osiągnięte wskaźniki będą miały trwały charakter.

W procesie konstruowania planu komunikacji Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" wzięło pod uwagę własne doświadczenia związane wdrażaniem podejścia LEADER w latach 2007-2013. Projekt planu komunikacji poddano konsultacjom społecznym z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (m.in. dyskusja reprezentantów różnych grup docelowych, wywiady indywidualne). Przeanalizowano wszystkie działania komunikacyjne pod kątem ich trafności oraz uzyskanych informacji zwrotnych.

Opracowany plan składa się z opisu celów komunikacji, opisu grup docelowych, przedstawienia planowanych działań komunikacyjnych oraz omówienia narzędzi, których Stowarzyszenie zamierza używać na każdym etapie wdrażania LSR.

Plan komunikacji został zawarty w załączniku nr 5 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".
Plan komunikacji na lata 2014-2020
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 stan na 29.06.2023 r. (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 stan na 6.12.2021 r. (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 stan na 29.06.2021 r. (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 stan na 20.10.2020 r. (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 stan na 19.05.2020 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 stan na 21.10.2019 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 stan 11.06.2018 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 stan na 29.11.2017
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 stan na 12.07.2017 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 stan na 11.04.2017 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 stan na 27.02.2017 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 stan na 29.11.2016
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 stan na 11.10.2016 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 stan na 23.09.2016 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 stan na 13.06.2016
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl