"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
71
 
 
2021-08-02
Zarząd Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" informuje o planowanej do realizacji operacji własnej  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.4  Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji 

Przedsięwzięcie 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji.


2021-08-02
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
2021-08-02
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'':
  • punkty za doradztwo prowadzone przez  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • doradztwo świadczone będzie indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
Więcej informacji na stronie: link
2021-07-30
W dniu 30 lipca 2021 r. w sali remizy OSP w Czosnowie odbyło się szkolenie dotyczące warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów.
Szkolenie to było skierowane do Beneficjentów Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem". Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki - pierwszy przeznaczony był dla osób fizycznych i przedsiębiorców, a drugi dla sektora publicznego, parafii i organizacji pozarządowych. Podczas szkolenia zostały omówione zasady rozliczania projektów, a także dokumenty potrzebne do rozliczenia operacji m.in. wniosek o płatność.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, zaangażowanie oraz aktywny udział!
Poruszone problemy są niezwykle istotne dla złożenia poprawnych dokumentów na etapie rozliczania projektu.
-----------------------------
Ps. Dziękujemy Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie za użyczenie sali.
2021-07-28
Dziś w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim odbyło się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia:
  • 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych;
  • 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturalnego;
  • 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR;
  • 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.
2021-07-28
Będzie pysznie, zdrowo i  kolorowo!
2021-07-27
Opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr:

2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych

3/2021 - Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego 

4/2021 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR 

5/2021 - Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zapraszamy do lektury!
2021-07-27
Uff cóż to było za szkolenie!
-----------------------------
Dziś w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim odbyło się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
W trakcie szkolenia szczegółowo zostały omówione podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, a także prawidłowy sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, zaangażowanie oraz aktywny udział!
Poruszone problemy są niezwykle istotne dla złożenia poprawnych dokumentów w trakcie zbliżających się naborów wniosków.

2021-07-26
Serdecznie zapraszamy na ucztę dla ciała i duszy czyli wspólne ,,Śniadania na trawie''.

Będzie pysznie!
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
71
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl