"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się


Pracownicy Stowarzyszenia ’’Między Wisłą a Kampinosem’’ udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na wszystkich etapach przygotowania dokumentacji konkursowej (doradztwo w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, omówienia biznesplanu, przygotowania niezbędnych załączników, realizacji projektu, przygotowania wniosku o płatność, rozliczenia i monitoringu projektu).

Informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia’’Między Wisłą a Kampinosem’’ (Czosnów ul. Gminna 6) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, mailowo (biuro@lgdkampinos.pl) bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 22 794 04 88.
Zakres doradztwa jest ewidencjonowany. Osoba, której go udzielono na Karcie doradztwa wpisuje następujące dane:
  • imię i nazwisko/ nazwa beneficjenta,
  • adres/siedziba beneficjenta, telefon/e-mail,
  • nabór w ramach, którego udzielono doradztwa,
  • przedsięwzięcie w ramach, którego planowane jest złożenie wniosku,
  • planowany zakres operacji/nr zawartej umowy,
  • data udzielonego doradztwa,
  • podpis korzystającego z doradztwa.
Składając podpis osoba korzystająca z doradztwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie doradztwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn .zm.).


                          
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl