"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 16.12.2020 r. (aktualna)
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD - stan na 16.12.2020 r. (aktualna)
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 01.10.2019 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD - stan na 01.10.2019 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD - stan na 18.01.2019 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 18.01.2019 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 13.10.2017 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 11.07.2017 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD - stan na 11.07.2017 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 17.11.2016 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - stan na 29.12.2015 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD - stan na 29.12.2015 r.
PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA, MONITORINGU I KONTROLI GRANTOBIORCÓW - stan na 29.12.2015 r.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl