"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Wsparcie przygotowawcze


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
2023-12-15
W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Paweł Białecki oraz Drugi Wiceprezes Zarządu Andrzej Wołczyński podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kwotę 4 662 500,00 euro.  Nie możemy również pominąć obecności Sylwii Jabłońskiej, Dyrektora Biura podczas tej wyjątkowej uroczystości.

Jest to najwyższa kwota, jaką otrzymała Lokalna Grupa Działania w województwie mazowieckim!

Tym samym otwieramy nową perspektywę na lata 2023-2027, to będą kolejne nowe szanse, możliwość, miejsca pracy, inwestycje  i działania na rzecz społeczności lokalnej 146 389 tys. mieszkańców gmin: Błonie, Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Izabelin oraz Stare Babice.

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Panu Radosławowi Rybickiemu Dyrektorowi oraz pracownikom Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich za dotychczasową współpracę i udzielone wsparcie!

To dla nas najlepszy prezent świąteczny!
2023-12-06
Rozstrzygnięty został konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, składanych przez Lokalne Grupy Działania na Mazowszu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego otrzymał aż 30 wniosków o wybór LSR, a wszystkie z nich zostały pozytywnie ocenione i wybrane do realizacji. To ogromny sukces naszej społeczności! Łączna wysokość środków przeznaczonych na komponent wdrażania oraz zarządzanie LSR wynosi imponujące 81.025.000 EURO, z czego 44.563.750 EURO pochodzi ze środków EFRROW.

Cieszymy się, że żadna złożona w naszym województwie LSR nie koliduje z obszarem innej LSR. To doskonały przykład współpracy i harmonii w naszej lokalnej społeczności. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i gratulujemy wybranym LGD!  Razem budujemy lepszą przyszłość naszej społeczności!
2023-10-10
Z ogromną radością chcielibyśmy podzielić się wspaniałą wiadomością! Nasza ciężka praca nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 - 2027 została oceniona! Wczorajsze pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego potwierdza pozytywną ocenę LSR oraz brak konfliktu obszarowego z inną strategią rozwoju.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za Wasze ogromne zaangażowanie i wsparcie w tym trudnym, ale bardzo satysfakcjonującym procesie, jakim było pisanie LSR! 

2022-11-03
Wczorajszy dzień zakończyliśmy bardzo późno, a wszystko dlatego, że pracownicy biura oraz Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  przeszli  kolejne szkolenie z zakresu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz pisania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z  projektem Regulaminu konkursu na wybór LSR wraz załącznikami, które udostępniło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, zaangażowanie oraz aktywny udział!
2022-09-13
Zakończyliśmy kolejny tydzień konsultacji społecznych w celu opracowania LSR na lata 2023-2027.

Dzięki przeprowadzonym rozmowom  i analizom poznaliśmy punkt widzenia mieszkańców, sektora społecznego i gospodarczego z gminy Leoncin i Błonie.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniach.
2022-08-31
Zakończyliśmy pierwsze spotkanie Konsultacje społeczne w celu opracowania LSR na lata 2023-2027 w Izabelinie.

Dzięki przeprowadzonym dziś rozmowom  i analizom  udało nam się zebrać pierwsze materiały do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu.


2022-07-11
Harmonogram konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" już jest gotowy!

Zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Razem decydujmy o przyszłości naszych gmin!
2022-07-07
Ostatnia gmina, która dołączyła do budowy Lokalnej Strategii Rozwoju to Izabelin.

Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy!
2022-07-04
Przedostatnia gmina, która włączy się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju to Błonie.

Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy! 
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl