"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

kalendarz wydarzeń

Zbliżające się wydarzenia:
2021-10-02
Koncert ZTL Pruszkowiacy...
Już za niecały miesiąc - 2 października - będziemy się wspólnie bawić z ZTL Pruszkowiacy!

Już nie możemy się doczekać a Wy?
2021-10-04
Posiedzenie Rady w dniu 04 października 2021 r.
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 04 października 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Urzędzie Gminy Czosnów w sali nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów), odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’  oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej  do realizacji operacji własnej, tj. 2 września 2021 r. do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji).
2021-10-05
Szkolenie pracowników biura LGD
W dniu 5 października 2021 r. pracownicy biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" brali udział w szkoleniu z zakresu smart village pn. „Szkolenie z zakresu koncepcji Smart Village w ramach działania LEADER''.

2021-10-06
U nas praca wre…
Dziś uczestniczyliśmy w spotkaniu z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Mazowieckiego.

Program przedstawiał się następująco:
  • Omówienie projektu ,,Programu Regionalnego’’ Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 – Pan Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
  • Omówienie zagadnień związanych z nowym okresem programowania – Pan Łukasz Brzeziński Wydział Leader;
  • Zmiany w umowie 19.4 Moduł ,,Leader’’ w systemie OFSA – Pan Szymon Sieniarski Wydział Leader.
Mamy już obraz nowego okresu programowania!
2021-10-19
Posiedzenie Rady w dniu 19 października 2021 r.
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. (wtorek),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  19 wniosków - ogłoszenie nr 1/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw.

2021-10-20
Posiedzenie Rady w dniu 20 października 2021 r.
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 20 października 2021 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  1 wniosek  - ogłoszenie nr 2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych; 1 wniosek  - ogłoszenie nr 3/2021 -Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego; 10 wniosków- ogłoszenie nr 4/2021 Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 7 wniosków- ogłoszenie nr 5/2021 Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.

polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl