"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2021-10-08
Wyniki oceny operacji własnej w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW
A po szkoleniu...
odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
-----------------------
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW  w zakresie  przedsięwzięcia 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji na stronie internetowej Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dostępne są wyniki oceny operacji: linkiem
-----------------------
Zarząd Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" planuje w ramach w/w operacji własnej 2022 roku Targi Turystyczne Misja Kampinos na terenie gminy Czosnów.
-----------------------
W związku z dokonanym przez Radę wyborem operacji, Biuro Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" przekaże w dniu 12 października 2021 r. do Zarządu Województwa Mazowieckiego komplet dokumentów.
2021-10-08
Za nami szkolenie członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Dziś odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które zostało poprowadzone przez Marzenę Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020 oraz  Sylwię Jabłońską - Dyrektora Biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, w ramach których została przeprowadzona symulacja przebiegu procesu oceny z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących regulaminów, zasad i procedur oraz z uwzględnieniem parytetów w zakresie sektorów i grup interesów.

Multicentrum
2021-08-05
Informacja o wyniku naboru - sprzątaczka
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  nie został wybrany żaden kandydat.
2021-08-05
Informacja o wyniku naboru - Kierownik
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  nie został wybrany żaden kandydat.

dla beneficjenta
2021-10-08
Wyniki oceny operacji własnej w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW  w zakresie  przedsięwzięcia 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji przedstawiamy wyniki oceny operacji:
»
2021-10-06
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 5/2021)!
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 20 października 2021 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  1 wniosek  - ogłoszenie nr 2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych; 1 wniosek  - ogłoszenie nr 3/2021 -Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego; 10 wniosków- ogłoszenie nr 4/2021 Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 7 wniosków- ogłoszenie nr 5/2021 Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
kliknij
Zapraszamy na stronę internetową
Multicentrum
kliknij"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl