"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2022-01-21
Ważna informacja!
W związku ograniczeniem dostępu do budynku Urzędu Gminy Czosnów, w którym mieści się Biuro Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" informujemy, że kontakt z Biurem Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" jest możliwy:
 • drogą telefoniczną i mailową,
 • za pośrednictwem punktu podawczego w Urzędzie Gminy Czosnów,
 • możliwość skorzystania z doradztwa, które jest udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
-------------------
Przypominamy o konieczność uprzedniego telefonicznego umówienia doradztwa z pracownikiem Biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" .
2022-01-19
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2022)?
Już wyjaśniamy!

Pracownicy Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
 1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Multicentrum
2021-11-19
Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. informatyki
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  nie został wybrany żaden kandydat.
2021-11-19
Informacja o wyniku naboru - kierownik
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  nie został wybrany żaden kandydat.

dla beneficjenta
2022-01-19
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 1/2022)?
Już wyjaśniamy!

Pracownicy Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
 1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

»
2022-01-13
Posiedzenie Rady w dniu 27 stycznia 2022 r. (nabór 7/2020)
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
kliknij
Zapraszamy na stronę internetową
Multicentrum
kliknij"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl