"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

4/2019

2019-06-26
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD). 

Serdecznie zapraszamy na dyżur Rady!
2019-06-26
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 4/2019 w zakresie Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przedstawiamy wyniki oceny operacji:
2019-06-10
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” odbędzie się w dniu 
18 czerwca 2019 r. (wtorek), godzina 18:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie – sala komputerowa (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2  w tym: 5 wniosków – ogłoszenie nr 4/2019.
2019-04-16
Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl