"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


Formularze wniosków dla operacji/wniosków składanych w ramach naborów prowadzonych przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ( w tym wnioski o płatność):

  • dla poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • dla poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ( m.in. w zakresie infrastruktury publicznej oraz rozwoju działalności gospodarczej itd.)

można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod podanym linkiem


lub ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem

 


UWAGA!
Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2. pod linkiem linkiem


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddzialania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020

Dokument z pytaniami i odpowiedziami dostępny jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem
 
oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod podanym linkiem

Operacje własne

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zamiarze realizacji operacji własnej na stronie www.lgdkampinos.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl