"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zasada konkurencyjności/Zapytania ofertowe
Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
2019-12-06
Rozstrzygnięcie konkursu na „Dostawę sprzętu komputerowego do pracowni multimedialno-edukacyjnych”, w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.
2019-11-25
Zapraszamy do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego do pracowni multimedialno-edukacyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne. 
2019-08-06
Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę i montaż Zamawiającemu nagłośnienia na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’.
2019-07-08
Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż Zamawiającemu nagłośnienia na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’. 
2019-03-26
Rozstrzygnięcie konkursu na  dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb auli dydaktyczno – widowiskowej z zapleczem na realizację celów kulturalnych.2019-02-19
Zapraszamy do składania ofert na dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb auli dydaktyczno – widowiskowej z zapleczem na realizację celów kulturalnych.
2019-02-19
Rozstrzygnięcie konkursu na dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb auli dydaktyczno – widowiskowej z zapleczem na realizację celów kulturalnych.
2019-01-29
Zapraszamy do składania ofert na dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb auli dydaktyczno – widowiskowej z zapleczem na realizację celów kulturalnych.
2018-06-28
Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę wyposażenia do pracowni multimedialno-edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.
Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl