"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2022

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
2023-01-03
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
2022-10-27
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 8 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
2022-06-07
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem ponownej oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach postępowania protestowego w związku z rozpatrzeniem protestów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – (wnioski z naboru nr 1/2022) – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2022-05-25
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.
-------------------------------------

Nabór wniosków nr 1/2022  Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw -  przeszedł kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (nabór został zaakceptowany).
2022-04-06
Podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" wnikliwie przeanalizowali treść złożonych protestów oraz podniesione w nich zarzuty, jak również zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 09 marca 2022 r. oraz dokumentacją konkursową.

Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać protestów, w związku z czym postanowiono przekazać dokumentację dotyczącą operacji wraz z protestami do Zarządu Województwa Mazowieckiego, celem jego rozpatrzenia. Dokumenty zostały przekazane do Zarządu Województwa w dniu dzisiejszym.
    
Ponadto, w dniu dzisiejszym została wysłana informacja do Wnioskodawców dotycząca wyników weryfikacji złożonych przez nich protestów.

2022-04-05
W dniu 04 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru 1/2022.
2022-03-24
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 04 kwietnia 2022 roku o godzinie 17:00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów), odbędzie się posiedzenie członków Rady
Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru 1/2022.
2022-03-21
Nabór nr 1/2022 i 2/2022.

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).


2022-03-10
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2022 w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl