"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Marka Lokalna szansą rozwoju regionu

2019-09-03
Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. w ramach realizacji projektu pn.: ,,Marka Lokalna szansą rozwoju regionu’’  w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania’’ objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

  • Termin realizacji zamówienia: od 13 października 2019 r. do 16 października 2019 r.
  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenie ,,Między Wisłą  a Kampinosem’’, 05-152 Czosnów ul. Gminna 6 w godzinach 8:00 do 16:00, tel. 22 794 04 88 e-mail: biuro@lgdkampinos.pl .  
  • Akceptowalne formy składania ofert: drogą mailową, listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu) w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej poprzez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres) w terminie do 18 września 2019 r.  

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. (Niemcy)
Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl