"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD

2019-05-17
Wizyta studyjna do LGD Beskid Gorlicki!
Oj, co to był za wyjazd! 

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" wzięli udział w 3-dniowej (09-11 maja) wizycie studyjnej do LGD Beskid Gorlicki w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD'' (akronim: MarLok) w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania'' objętego PROW na lata 2014-2020.
----------------------------------------
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wizyta studyjna była bardzo udana – przede wszystkim Pani Magdalena Czech - Dyrektorowi Biura oraz pracownikom Biura LGD Beskid Gorlicki, którzy podjęli się trudu zorganizowania naszego wyjazdu, a także wszystkim osobom, które nas gościły, które specjalnie dla nas występowały, prowadziły zajęcia warsztatowe. 
Specjalne podziękowania kierujemy ku uczestnikom wyjazdu – to dzięki Wam atmosfera podczas wyjazdu była przesympatyczna.
-----------------------------------------
Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marką lokalną.
-----------------------------------------
#misjakampinos, #karpating, #krajnazlotowska
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl