"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2022/OW

2022-12-02
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2022/OW  w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
2022-11-21
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż  w dniu 30 listopada 2022 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie:
  1. ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  3 wnioski - ogłoszenie nr 3/2022 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR, 2 wnioski - ogłoszenie nr 4/2022 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń  kulturalnych oraz
  2. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’  oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji  i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej  do realizacji operacji własnej, tj. 10 listopada 2022 r. do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji)  w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW i nr 2/2022/OW.
Więcej informacji w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.
2022-11-14
W związku z umieszczeniem w dniu 11 października 2022 r. na stronie internetowej  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10 listopada 2022 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  podjął decyzję o złożeniu wniosku o przyznanie pomocy do biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).
2022-10-11
Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej   
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl