"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

12/2020

2020-10-27
Nabór nr 12/2020!
-----------------------------------
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

2020-10-27
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 12/2020 w zakresie 
Przedsięwzięcia 3.3.1  Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych 
przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2020-09-30
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. (piątek), godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie – sala  nr 15  (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).
Przedmiotem posiedzenia Rady będzie ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2  w tym:  1 wniosku  – ogłoszenie nr 8/2020; 1 wniosku – ogłoszenie nr 9/2020;  4 wniosków – ogłoszenie nr 10/2020; 9 wniosków – ogłoszenie nr 11/2020; 2 wniosków – ogłoszenie nr 12/2020.
2020-08-21
W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Czosnów od strony poczty - zdjęcie poglądowe poniżej.
Pracownik LGD będzie wprowadzał pojedynczo Wnioskodawców do Biura w celu przyjęcia dokumentów.
---------------
Będąc przez budynkiem prosimy o kontakt telefoniczny (22) 794 04 88.
---------------
Przypominamy o konieczności posiadania maseczki.
2020-08-12
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem":
  • punkty za doradztwo prowadzone przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • doradztwo świadczone będzie indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą w godzinach od 08:00 do 16:00.

2020-07-31
Zasady korzystania z doradztwa przez pracowników Biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" od 03 sierpnia br. do odwołania! 
2020-07-31
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.3  Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.3.1  Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR
przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl