"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2023

2023-04-17
Członkowie Rady  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ustalili harmonogram dyżurów w biurze naszego stowarzyszenia podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę.
2023-04-13
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2023 w zakresie  przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2023-03-27
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż  w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa),  godzina 18:00 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Więcej informacji w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.
2023-03-16
Jeśli złożyłeś wniosek o przyznanie pomocy w naborze 1/2023, to na pewno zastanawiasz się, co dalej z nim dzieje. 

Już wyjaśniamy...

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
  • złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  • zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  • zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
2023-02-16
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników naszego stowarzyszenia:
  • punkty za doradztwo prowadzone w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy (tj. 10 marca 2023 r.);
  • doradztwo świadczone będzie indywidualnie,  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
Zerknij na stronę link
2023-02-15
Szkolenie tuż, tuż... przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcie  3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR.

Rejestracja uczestników będzie odbywała się w terminie 30 stycznia 2023 r. – 16 lutego 2023 r. 

Więcej informacji na stronie:  Link
2023-02-15
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.1 Budowanie i rozwój potencjału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl