"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2019

2019-11-06
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2019 w zakresie  przedsięwzięcia 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji przedstawiamy wyniki oceny operacji.
2019-10-22
Przedmiotem posiedzenia Rady: ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’  oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. do dnia 04 października 2019 r. roku do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji).
2019-10-04
W związku z umieszczeniem w dniu 04 września 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,   tj. do dnia 04 października 2019 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.2019-09-04
Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR.
Cel szczegółowy 2.4  Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji.
Przedsięwzięcie 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl