"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

7/2018

2018-07-20
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”,  § 9 Regulaminem Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. (wtorek), godzina 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów). 

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków  w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, w tym: 7 wniosków – ogłoszenie nr 6/2018 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc  inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw; 2  wnioski – ogłoszenie nr 7/2018 - Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; 7 wniosków – ogłoszenie nr 8/2018 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych; 1 wniosek – ogłoszenie nr 9/2018 - Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego. 

Zawiadominie o posiedzeniu Rady
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie pomocy 6-2018
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie pomocy 7-2018
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie pomocy 8-2018
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie pomocy 9-2018
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl