"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-06-24
Zrobiliśmy pierwszy poważny krok w kierunku nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027!

Podczas spotkania, które odbyło się dziś w malowniczych okolicach Płocka nastąpiło uroczyste podpisanie umów na poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Stowarzyszenie "Między Wisła a Kampinosem" reprezentowali Prezes Zarządu Paweł Białecki, I Wiceprezes Zarządu Piotr Rutkowski oraz Dyrektor Biura Sylwia Jabłońska.


2022-06-23
Tym razem mieszkańcy Gminy Leszno włączą się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju.

Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy!
2022-06-22
Następna gmina, która włączy się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju to Leoncin, w którym spotkanie odbędzie się już 7 września 2022. Zapraszamy!
2022-06-20
Mieszkańcy Miasta i Gminy Łomianki jako kolejni włączą się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Dzięki włączeniu się w budowanie strategii można realnie wpływać na przyszłość swojej gminy i zmieniać ją na lepsze!

Już dziś zachęcamy do zapisania daty 23 września w kalendarzu.
2022-06-15
Jako pierwsi w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju włączą się mieszkańcy Gminy Czosnów, których zapraszamy na konsultacje społeczne 2 września.

Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy!
2022-06-14
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na obszarze działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" tj. gmin:  Czosnów, Leoncin (powiat nowodworski) oraz Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Stare Babice (powiat warszawski zachodni).

Jako pierwszych zapraszamy mieszkańców Gminy Ożarowa Mazowieckiego na konsultacje społeczne w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy!
2022-06-09
Przed nami nowa perspektywa programowania funduszy unijnych na lata 2023-2027.

Mimo, że dokumenty określające zasady rozdziału środków są nadal projektami rozpoczynamy przygotowania do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 obejmująca obszar 9 gmin: Leoncin i Czosnów (powiat nowodworski) oraz Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Łomianki (powiat warszawski zachodni).

2022-05-10
Dziś kilka słów o wsparciu przygotowawczym, czemu ma służyć? I co to w ogóle jest?

Wsparciem przygotowawczym nazwano wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - rozpoczął się ogłoszeniem naboru wniosków 8 kwietnia, a zakończy jak każdy projekt rozliczeniem.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi.

Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych, które pozwolą nam zbudować rzetelną bazę Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.   
2022-04-29
Dziś został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" tj. gmin:  Czosnów, Leoncin (powiat nowodworski) oraz Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Stare Babice (powiat warszawski zachodni).

Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy!
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl