"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2023

2023-03-27
Posiedzenie Rady (1/2023)
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż  w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa),  godzina 18:00 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie:
  1. ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w tym:  3 wnioski - ogłoszenie nr 1/2023 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR oraz
  2. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą  a Kampinosem’’ oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji  i ustaleniu kwoty wsparcia  (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej  do realizacji operacji własnej, tj. 24 marca 2023 r. do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji)  w ramach Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej  nr 1/2023/OW.

Więcej informacji w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl