"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się


  • SEKTOR PUBLICZNY
 1. Gmina Kampinos - Monika Ciurzyńska
 2. Gmina Leoncin - Aniela Jarząbek
 3. Gmina Czosnów - Zofia Wojcieska
 4. Gmina Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz
 5. Gmina Błonie - Marek Książek
 6. Gmina Ożarów Mazowiecki - Małgorzata Rutkowska
 7. Gmina Stare Babice - Katarzyna Sońta
 8. Gmina Izabelin - Michał Postek
 9. Gmina Łomianki - Michał Naftyński
 10. Powiat Warszawski Zachodni - Andrzej Wołczyński
 11. Kampinoski Park Narodowy - Małgorzata Mickiewicz
  • SEKTOR SPOŁECZNY
 12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś" Kampinos - Krzysztof Radkowski
 13. Stowarzyszenie Sportowe „Kontra” - Marek Murmyło
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów - Hanna Kręźlewicz
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Gnatowicach Starych - Piotr Wcisło
 16. Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek - Beata Tuzimek
 17. Stowarzyszenie "Razem" - Małgorzata Kowalska
 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu ,,Hugonek'' - Marcin Kołota
 19. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Wiejskim - Marek Parafiniuk
 20. Fundacja ,,NIC NA SIŁĘ'' - Małgorzata Anna Lepiech
 21. Koło Łowieckie Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Mieczysław Zbigniew Wójcik
 22. Uczniowski Klub Sportowy ,,TAJFUN'' Brochów - Anna Przygoda
 23. Klub Sportowy ,,Ożarowianka'' - Lech Toruszewski
 24. Uczniowski Klub Sportowy Południe Czosnów - Artur Paweł Abramczyk
 25. Stowarzyszenie ,,Radość Dzieciom Niepełnosprawnym'' - Joanna Grażyna Pietrzak
 26. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach - Elżbieta Jadwiga Juźwiak
 27. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim - Tomasz Józef Wojtczuk
 28. Polskie Stowarzyszenie Carrom - Paulina Marta Nowakowska
 29. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach - Beata Katarzyna Pilaszek
 30. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego - Anna Krzyczkowska
 31. Klub Honorowych Dawców Krwi ''Strażak'' w Błoniu - Zbigniew Rafalski
 32. Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka'' - Katarzyna Mielcarz
  •  MIESZKAŃCY
 33. Katarzyna Grabska-Gliwka
 34. Piotr Rutkowski
 35. Urszula Przymus
 36. Anna Jolanta Socha
 37. Małgorzata Orlikowska
 38. Antoni Kręźlewicz
 39. Paweł Białecki
 40. Lidia Ujazdowska
 41. Michał Kamil Byliniak
 42. Jerzy Julian Łukasik
 43. Sylwia Jabłońska
 44. Krzysztof Piotr Lipiński
 45. Ewelina Degowska
 46. Urszula Dziudzi
 47. Krystyna Marcelina Sikorska
 48. Barbara Rączkowska
 49. Blanka Jabłońska
  • SEKTOR GOSPODARCZY
 50. Gospodarstwo Agroturystyczne "Otulina" - Joanna Konecka
 51. Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Kampinosie - Bogusława Nitek
 52. P.P.H.U. ''KRIX-POOL'' KRZYSZTOF DRUŻBA - Krzysztof Drużba
 53. Kenig Spedition - Kenig Adam - Adam Kenig
 54. Piekarnia Walenty Łukasik, Bożena Łukasik spółka jawna - Walenty Łukasik
 55. BOOM Marcin Jaskólski - Marcin Jaskólski
 56. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach - Halina Choroś
 57. Piekarnia ,,Grzelak'' s.c. - Piotr Grzelak
 58. Usługi Rem. Bud. ''REMIX'' Bogdan Recielski - Bogdan Mirosław Recielski
 59. Kwietniak Opel Serwis - Paweł Kwietniak
 60. ,,SIMED'' SP. Z O.O. - Bogumił Sikorski
 61. Usługi Ślusarsko-Tokarskie Pryciński Mirosław - Mirosław Pryciński
 62. Sprzedaż mięsa – Piotr Rzeźnicki - Piotr Rzeźnicki
 63. Dariusz Krzysztof Michalczyk (gospodarstwo rolne) - Dariusz Krzysztof Michalczyk
 64. Bartosz Wrzosek (gospodarstwo rolne) - Bartosz Wrzosek
 65. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ''AUTOS'' Mirosław Derbich - Mirosław Derbich
 66. VITOSPORT Witold Gawdzik - Witold Gawdzik.


Obowiązek informacyjny dla członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) Utrwalenia i publikacji wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prasie, w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
b) Przyjęcia Cię w poczet członków Stowarzyszenia, zapewnienia Ci warunków do korzystania z odstawowych praw członkowskich, egzekwowania obowiązków członkowskich, w tym opłacania składek - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku danych wymaganych ustawą Prawo o Stowarzyszeniach dane będą przetwarzane bezterminowo
c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w tym rozliczenia składek członkowskich – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym opłacono składki;
d) dochodzenia i obrony roszczeń oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia pełnienia funkcji.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów dofinansowujących działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
9. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zostać członkiem Stowarzyszenia. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 21.10.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.05.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 14.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.06.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 07.09.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.12.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.06.2021 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 27.04.2022 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 19.07.2022 r.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl