"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się


  • SEKTOR PUBLICZNY
 1. Gmina Kampinos - Monika Ciurzyńska
 2. Gmina Leoncin - Aniela Jarząbek
 3. Gmina Czosnów - Zofia Wojcieska
 4. Gmina Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz
 5. Gmina Błonie - Marek Książek
 6. Gmina Ożarów Mazowiecki - Małgorzata Rutkowska
 7. Gmina Stare Babice - Katarzyna Sońta
 8. Gmina Izabelin - Michał Postek
 9. Gmina Łomianki - Michał Naftyński
 10. Powiat Warszawski Zachodni - Andrzej Wołczyński
 11. Kampinoski Park Narodowy - Małgorzata Mickiewicz
  • SEKTOR SPOŁECZNY
 12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś" Kampinos - Krzysztof Radkowski
 13. Stowarzyszenie Sportowe „Kontra” - Marek Murmyło
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów - Hanna Kręźlewicz
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Gnatowicach Starych - Piotr Wcisło
 16. Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek - Beata Tuzimek
 17. Stowarzyszenie "Razem" - Małgorzata Kowalska
 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu ,,Hugonek'' - Marcin Kołota
 19. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Wiejskim - Marek Parafiniuk
 20. Fundacja ,,NIC NA SIŁĘ'' - Małgorzata Lepiech
 21. Koło Łowieckie Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Mieczysław Wójcik
 22. Uczniowski Klub Sportowy ,,TAJFUN'' Brochów - Anna Przygoda
 23. Klub Sportowy ,,Ożarowianka'' - Lech Toruszewski
 24. Uczniowski Klub Sportowy Południe Czosnów - Artur Abramczyk
 25. Stowarzyszenie ,,Radość Dzieciom Niepełnosprawnym'' - Tomasz Pietrzak
 26. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach - Elżbieta Juźwiak
 27. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim - Tomasz  Wojtczuk
 28. Polskie Stowarzyszenie Carrom - Paulina Nowakowska
 29. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach - Piotr Sternicki
 30. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego - Wiktoria Radkowska
 31. Klub Honorowych Dawców Krwi ''Strażak'' w Błoniu - Zbigniew Rafalski
 32. Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka'' - Katarzyna Mielcarz
 33. Fundacja Misja Kampinos - Piotr Grzelak
 34. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewie - Zbigniew Rafalski
 35. Katarzyna Grabska-Gliwka
 36. Piotr Rutkowski
 37. Urszula Przymus
 38. Anna Socha
 39. Małgorzata Orlikowska
 40. Antoni Kręźlewicz
 41. Paweł Białecki
 42. Lidia Ujazdowska
 43. Michał Byliniak
 44. Jerzy Łukasik
 45. Sylwia Jabłońska
 46. Krzysztof Lipiński
 47. Ewelina Degowska
 48. Krystyna Sikorska
 49. Barbara Rączkowska
 50. Blanka Jabłońska
 51. Krzysztof Dąbrowski
 52. Bogusław Nidziński
 53. Marek Kamiński
  • SEKTOR GOSPODARCZY
 54. Gospodarstwo Agroturystyczne "Otulina" - Joanna Konecka
 55. Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Kampinosie - Bogusława Nitek
 56. P.P.H.U. ''KRIX-POOL'' KRZYSZTOF DRUŻBA - Krzysztof Drużba
 57. Kenig Spedition - Kenig Adam - Adam Kenig
 58. Piekarnia Walenty Łukasik, Bożena Łukasik spółka jawna - Walenty Łukasik
 59. BOOM Marcin Jaskólski - Marcin Jaskólski
 60. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach - Halina Choroś
 61. Piekarnia ,,Grzelak'' s.c. - Krzysztof Grzelak
 62. Usługi Rem. Bud. ''REMIX'' Bogdan Recielski - Bogdan Recielski
 63. Kwietniak Opel Serwis - Paweł Kwietniak
 64. ,,SIMED'' SP. Z O.O. - Bogumił Sikorski
 65. Usługi Ślusarsko-Tokarskie Pryciński Mirosław - Mirosław Pryciński
 66. Sprzedaż mięsa – Piotr Rzeźnicki - Piotr Rzeźnicki
 67. Dariusz Krzysztof Michalczyk (gospodarstwo rolne) - Dariusz Michalczyk
 68. Bartosz Wrzosek (gospodarstwo rolne) - Bartosz Wrzosek
 69. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ''AUTOS'' Mirosław Derbich - Mirosław Derbich
 70. VITOSPORT Witold Gawdzik - Witold Gawdzik
 71. KOPARKOWO Bartosz Chrząszczewski - Bartosz Chrząszczewski.


Obowiązek informacyjny dla członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) Utrwalenia i publikacji wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prasie, w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
b) Przyjęcia Cię w poczet członków Stowarzyszenia, zapewnienia Ci warunków do korzystania z odstawowych praw członkowskich, egzekwowania obowiązków członkowskich, w tym opłacania składek - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku danych wymaganych ustawą Prawo o Stowarzyszeniach dane będą przetwarzane bezterminowo
c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w tym rozliczenia składek członkowskich – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym opłacono składki;
d) dochodzenia i obrony roszczeń oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia pełnienia funkcji.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów dofinansowujących działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
9. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zostać członkiem Stowarzyszenia. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 21.10.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.05.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 14.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.06.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 07.09.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.12.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.06.2021 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 27.04.2022 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 19.07.2022 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 02.06.2023 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 05.06.2023 r.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl