"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się


  • SEKTOR PUBLICZNY
 1. Gmina Kampinos - Monika Ciurzyńska
 2. Gmina Leoncin - Aniela Jarząbek
 3. Gmina Czosnów - Zofia Wojcieska
 4. Gmina Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz
 5. Gmina Błonie - Marek Książek
 6. Gmina Ożarów Mazowiecki - Małgorzata Rutkowska
 7. Gmina Stare Babice - Tomasz Szuba
 8. Gmina Izabelin - Michał Postek
 9. Gmina Łomianki - Witold Gawda
 10. Powiat Warszawski Zachodni - Andrzej Wołczyński
 11. Kampinoski Park Narodowy - Małgorzata Mickiewicz
  • SEKTOR SPOŁECZNY
 12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś" Kampinos - Krzysztof Radkowski
 13. Stowarzyszenie Sportowe „Kontra” - Marek Murmyło
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów - Hanna Kręźlewicz
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Gnatowicach Starych - Piotr Wcisło
 16. Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek - Beata Tuzimek
 17. Stowarzyszenie "Razem" - Małgorzata Kowalska
 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu ,,Hugonek'' - Marcin Kołota
 19. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Wiejskim - Marek Parafiniuk
 20. Fundacja ,,NIC NA SIŁĘ'' - Małgorzata Anna Lepiech
 21. Koło Łowieckie Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Mieczysław Zbigniew Wójcik
 22. Uczniowski Klub Sportowy ,,TAJFUN'' Brochów - Anna Przygoda
 23. Klub Sportowy ,,Ożarowianka'' - Lech Toruszewski
 24. Uczniowski Klub Sportowy Południe Czosnów - Artur Paweł Abramczyk
 25. Stowarzyszenie ,,Radość Dzieciom Niepełnosprawnym'' - Joanna Grażyna Pietrzak
 26. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach - Elżbieta Jadwiga Juźwiak
 27. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim - Tomasz Józef Wojtczuk
 28. Polskie Stowarzyszenie Carrom - Paulina Marta Nowakowska
 29. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach - Beata Katarzyna Pilaszek
 30. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego - Anna Krzyczkowska
 31. Klub Honorowych Dawców Krwi ''Strażak'' w Błoniu - Zbigniew Rafalski
  •  MIESZKAŃCY
 32. Katarzyna Grabska-Gliwka
 33. Piotr Rutkowski
 34. Urszula Przymus
 35. Anna Jolanta Socha
 36. Małgorzata Orlikowska
 37. Antoni Kręźlewicz
 38. Paweł Białecki
 39. Lidia Ujazdowska
 40. Michał Kamil Byliniak
 41. Jerzy Julian Łukasik
 42. Sylwia Jabłońska
 43. Krzysztof Piotr Lipiński
 44. Ewelina Degowska
 45. Urszula Dziudzi
 46. Krystyna Marcelina Sikorska
 47. Barbara Rączkowska
 48. Blanka Jabłońska
  • SEKTOR GOSPODARCZY
 49. Gospodarstwo Agroturystyczne "Otulina" - Joanna Konecka
 50. Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Kampinosie - Bogusława Nitek
 51. P.P.H.U. ''KRIX-POOL'' KRZYSZTOF DRUŻBA - Krzysztof Drużba
 52. Kenig Spedition - Kenig Adam - Adam Kenig
 53. Piekarnia Walenty Łukasik, Bożena Łukasik spółka jawna - Walenty Łukasik
 54. BOOM Marcin Jaskólski - Marcin Jaskólski
 55. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach - Halina Choroś
 56. Piekarnia ,,Grzelak'' s.c. - Piotr Grzelak
 57. Usługi Rem. Bud. ''REMIX'' Bogdan Recielski - Bogdan Mirosław Recielski
 58. Kwietniak Opel Serwis - Paweł Kwietniak
 59. ,,SIMED'' SP. Z O.O. - Bogumił Sikorski
 60. Usługi Ślusarsko-Tokarskie Pryciński Mirosław - Mirosław Pryciński
 61. Sprzedaż mięsa – Piotr Rzeźnicki - Piotr Rzeźnicki
 62. Dariusz Krzysztof Michalczyk (gospodarstwo rolne) - Dariusz Krzysztof Michalczyk
 63. Bartosz Wrzosek (gospodarstwo rolne) - Bartosz Wrzosek


Obowiązek informacyjny dla członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawa 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu bycia członkiem stowarzyszenia.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów dofinansowujących działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnie na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia bycia członkiem stowarzyszenia prowadzonego przez Administratora.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 21.10.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.05.2016 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 14.02.2019 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 04.06.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 07.09.2020 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 17.12.2020 r.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl