"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

7/2020

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
2020-09-03
Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 14 września 2020 roku o godzinie 18:00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów), odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestu złożonego przez Wnioskodawcę w ramach naboru 7/2020.
2020-08-25
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).
-----------------------------------
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją! 
2020-08-24
Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: LGD) w naborze nr 7/2020.

Termin wniesienia protestu

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji (w wersji papierowej).
2020-08-24
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 7/2020 w zakresie  Przedsięwzięcia 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw  przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2020-07-24
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2020 r. (sobota), godzina 9:00 w Urzędzie Gminy w Czosnowie – sala  nr 15  (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2, w tym 29 wniosków - ogłoszenie nr 7/2020.
2020-07-02
Już wyjaśniamy...

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie...
2020-06-16
W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Czosnów od strony poczty -> zdjęcie poglądowe poniżej.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki ;)
2020-06-15
Szanowni Wnioskodawcy,
w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 7/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przy wejściu do budynku od strony poczty. 

2020-05-26
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem":
  • punkty za doradztwo prowadzone przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5️  dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • doradztwo świadczone będzie indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl