"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Marka Lokalna szansą rozwoju regionu

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
2019-04-29
Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na wykonanie tłumaczeń w projekcie współpracy oraz bieżący kontakt z partnerem zagranicznym pn. Marka Lokalna szansą rozwoju regionu o akronimie: ,,ML’’ współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020.

2019-04-29
Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na wykonanie uczynności specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji  projektem współpracy  pn. Marka Lokalna szansą rozwoju regionu o akronimie: ,,ML’’ współfinansowanego  ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014– 2020.

2019-04-25
W dniu 25 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o akronimie ,,ML''.

Partnerzy projektu:
  • Stowarzyszenie Dolina Karpia
  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
  • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
  • Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
  • Lokalna Grupa Działania „PRYM”
  • Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”
  • Stowarzyszenie Tourismuszentrale Ferienregion Karpfenland Aischgrund e.V.
Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marką lokalną.


Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl