"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Multicentrum


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
7
 
 
2020-11-05
Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Łukawska-Adamczyk zam. Koszajec. 
2020-11-02
Dzisiejsze zajęcia edukacyjne  zostają przeniesione na środę  04 listopada br. na godz. 17:00. 
2020-10-29
Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. edukacji (1/2 etatu) w Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie.
2020-10-16
Harmonogram zajęć w Multicentrum Misja Kampinos na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest na stronie link.
2020-10-14
Dzisiejsze zajęcia z modelarstwa zostają przeniesione na sobotę 17 października na godz. 11:00. 
2020-10-12
Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 w Multicentrum Misja Kampinos dostępna jest pod link

Dokument zawiera szczegółowy opis m.in. z zakresu działań minimalizujących ryzyko zarażenia, wytycznych dla instruktorów i pracowników oraz zachowania zasad higieny.

Zapraszamy do zapoznania się i stosowania!
2020-10-07
Od 17 września 2020 r. ruszyła rekrutacja na bezpłatne pozalekcyjne zajęcia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla uczniów publicznych szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni w szczególności z zakresu programowania i robotyki oraz zajęć plastycznych i rękodzielnictwa w roku szkolnym 2020/2021.

Zajęcia odbywają się od 21 września 2020 r.

UWAGA! Zmienił się e-mail Multicentrum Misja Kampinos: multicentrum@misjakampinos.pl.

Więcej informacji w regulaminie!
2020-10-02
Od 02 października 2020 r. zmienił się e-mail Multicentrum Misja Kampinos: multicentrum@misjakampinos.pl.
2020-09-23
Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ realizuje zadanie publiczne pt. Multi-edukacja w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. z zakresu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Poniżej przestawiamy Państwu harmonogram zajęć w Multicentrum Misja Kampinos na rok szkolny 2020/2021.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
7
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl