"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

4/2022

2022-11-17
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami (nabór 3/2022 i 4/2022)?
Już wyjaśniamy...

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:

  1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  3.  realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
  • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, która dostępna jest na stronie www.lgdkampinos.pl w zakładce: informacje.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl