"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zasada konkurencyjności/Zapytania ofertowe

2019-11-25
Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszamy do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego do pracowni multimedialno-edukacyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne. 
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pracownia
Załącznik Nr 4- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych pracownia
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl