"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Multicentrum

2017-11-27
Umowa została już podpisana!
Dnia 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została odpisana umowa na realizację projektu pt. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne''. 

Ze strony Samorządu Województwa umowę na kwotę 1 498 422,94 zł podpisała Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" umowę podpisali Pan Paweł Białecki- Prezes Zarządu i Pan Andrzej Wołczyński - Wiceprezes Zarządu. W ramach projektu w Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu powstanie interaktywna placówka dydaktyczna, która będzie korzystała z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. 
Prowadzone w niej zajęcia będą dotyczyły rozwijania sprawności w zakresie korzystania ze zdobyczy technologicznych. Obejmować one będą zarówno umiejętności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym, jak i możliwości ukierunkowania i poszerzania zainteresowań!
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl