"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2021/OW

2021-09-03
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń!

W związku z umieszczeniem w dniu 03 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 02 września 2021 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  podjął decyzję o złożeniu wniosku o przyznanie pomocy do biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''  na realizację operacji pn. ,,Targi Turystyczne Misja Kampinos'', które odbędą się na terenie gminy Czosnów w 2022 r.


Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl