"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

10/2020

2020-07-31
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020 - data publikacji 31/07/2020
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa   lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.1 Budowanie i rozwój potencjału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
oświadczenie - kryterium nr 1
oświadczenie - kryterium nr 2
oświadczenie - kryterium nr 3
oświadczenie - kryterium nr 4
oświadczenie - kryterium nr 5
przykładowe projekty PROW 2007-2013
RODO - 19.2 klauzule
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl