"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Multicentrum

2020-09-23
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W MULTICENTRUM MISJA KAMPINOS!
Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ realizuje zadanie publiczne pt. Multi-edukacja w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. z zakresu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Celem ogólnym zadania jest poszerzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie powiatu dla uczniów publicznych szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych,dla których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni.

Zajęcia odbywają się na terenie Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie w dniach i godzinach funkcjonowania Multicentrum

Poniżej przestawiamy Państwu harmonogram zajęć w Multicentrum Misja Kampinos na rok szkolny 2020/2021.


Harmonogram zajęć Multicentrum Misja Kampinos - wrzesień 2020 r.
Harmonogram zajęć Multicentrum Misja Kampinos - październik 2020 r.
Harmonogram zajęć Multicentrum Misja Kampinos - październik 2020 r. (stan na 16.10.2020 r.)
Harmonogram zajęć Multicentrum Misja Kampinos - listopad 2020 r.
Harmonogram zajęć Multicentrum Misja Kampinos - listopad 2020 r. (stan na 13.11.2020 r.)
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl