"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2019

2019-02-11
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Cel ogólny I. Rozwój gospodarczy obszaru LSR w oparciu o lokalne zasoby
Cel szczegółowy 1.1 Poprawa dostępności miejsc pracy na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR
 przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
kryterium nr 2
kryterium nr 4
kryterium nr 6
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl