"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

9/2018

2018-06-04
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - data publikacji 04/06/2018
ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
 kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Celogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.3  Zwiększenie zainteresowania turystyką i rekreacją mieszkańców obszaru LSR i turystów

Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie

                                      promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
oświadczenie - kryterium 1
oświadczenie - kryterium 2
oświadczenie - kryterium 3
oświadczenie - kryterium 4
oświadczenie - kryterium 5
oświadczenie - kryterium 6
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl