"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam sięZasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ z dnia 13 października br. przyjęto Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ na lata 2014-2020 w celu określenia reguł stosowania logo Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ (LGD) przy realizacji operacji  i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

Ponadto przekazujemy też skróconą informację dotyczącą obowiązków informacyjnych Beneficjentów PROW 2014-2020 zawartych w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW - POBIERZ
Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW 2014-2020 - POBIERZ
Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami obowiązująca od 1 września 2017 roku - POBIERZ

Logo Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  (LGD)

Logo LGD w pełnej wersji kolorystycznej - POBIERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na białym tle - POBIERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na czarnym tle - POBIERZ


logo Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem"
logo Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem"
Obowiązki Informacyjne Beneficjentów PROW 2014-2020
Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW
Logo LGD w wersji achromatycznej na białym tle
Logo LGD w wersji achromatycznej na czarnym tle
Logo LGD w wersji achromatycznej na białym tle
Logo LGD w wersji achromatycznej na czarnym tle
copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl