"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

ul.Gminna 6
05-152 Czosnów

tel. 22 794 04 88

NIP: 531 164 84 15
REGON: 141606733
KRS: 0000315116

Godziny pracy biura
poniedziałek – piątek   od 8:00  do 16:00

Pracownicy biura:

Sylwia Jabłońska
Dyrektor Biura

Lidia Dobosz
Główny księgowy 

Stanisław Lechowicz
Specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych

Ewelina Jochman
Manager ds. projektów 

Tatiana Rycko
pracownik administracyjny  
                                                                          
Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą  a Kampinosem” przy ulicy Gminnej 6, 05-152 Czosnów jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
  2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl