"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
37
 
 
2019-05-27
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 7/2019, 8/2019 oraz 9/2019  - zakładka NABORY.

2019-05-27
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Joanna Budnik zam. Dębina. 
2019-05-24
Dziś w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się szkolenie przygotowujące jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2019-05-22
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z pierwszych Targów Turystycznych Misja Kampinos. 
Zdjęcia znajdują się w zakładce Projekty LGD > Targi turystyczne Misja Kampinos.
2019-05-22
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2. już w najbliższy piątek.
Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia. 
2019-05-21
Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki.
2019-05-16
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD). 

Serdecznie zapraszamy na dyżur Rady!
2019-05-14
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 i 2/2019 przedstawiamy Państwu wyniki oceny operacji:

Nabór 1/2019 link

Nabór 2/2019 link

2019-05-10

W ramach naboru nr 3/2019 dla operacji z zakresu tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego) nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
37
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl