"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
   ...  
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
 
 
2016-08-02
W dniach 9-10 lipca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Krajna Złotowska’’ dla zespołu ds. utworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. 
2016-07-30
W dniu 26 czerwca br. odbyła się kolejna wędkarska impreza współfinansowana przez nasze Stowarzyszenie pn. Towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. 
2016-07-22
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  Stowarzyszenie  ”Między Wisłą  a Kampinosem'' przekazuje do publicznej wiadomości Plan Komunikacji.
2016-07-21
W dniu 19 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' na którym podjęta została m.in. uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 
2016-06-29
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 umowy ramowej Stowarzyszenie ,,Między Wisłą  a Kampinosem'' przekazuje do publicznej wiadomości: LSR, umowę ramową, statut, listę członków LGD, listę członków zarządu, rady i ...
2016-06-28
W dniu 16 czerwca br. nasz Funduszek wraz ze swoimi kolegami: Smokiem ,,WUZETKIEM’’ (z Powiatu Warszawskiego Zachodniego), Psem Saperkiem (z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów) oraz Borsukiem (z Komendy Stołecznej Policji) wędrowali po Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 
2016-06-27
W dniu 11 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach (gmina Leoncin) odbył się ,,Piknik rodzinny’’, zorganizowany przez Zespół Szkół w Głusku oraz Radę Rodziców. 
2016-06-24
Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
DYREKTOR BIURA został wybrany Pan Piotr Grzelak.
2016-06-23
POBIJ Z NAMI REKORD POLSKI
w honorowym oddawaniu krwi!
25.06.2016 (sobota) godzina 9:00 - 16:00
Parking Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki
Strona:
 
 
1
   ...  
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl