"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2019-02-11
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2019 - Zakładka NABORY.
Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej będzie trwał od 1 marca do 15 marca 2019 r. 
2019-02-08
Pierwszy kamień milowy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami!
Działamy zgodnie z planem i kroczymy naprzód! 

Wg stanu na 31.12.2018 r. planowana wartość środków finansowych, które miały zostać rozdysponowane na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy miała wynieść 6,5 mln zł. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z podmiotu wdrażającego – na koniec roku kwota środków zakontraktowanych w ramach wniosków wybranych przez LGD stanowiła 5,73 mln zł (tj. 88%). Jednocześnie zaplanowane wskaźniki zostały zrealizowane w ponad 90% (średnia arytmetyczna). 




Multicentrum
2018-08-04
Wizyta w Multicentrum!
Coraz bliżej otwarcia Multicentrum Misja Kampinos.
Trwają roboty budowlane, z tygodnia na tydzień widać postępy i efekty intensywnych prac!
2018-08-01
Wyposażenie Multicentrum
W dniu 25 lipca br. w zaprzyjaźnionej placówce Multicentrum Mediateka Start-Meta została podpisana umowa z firmą Perfektus System sp. z o. o. na dostawę wyposażenia do pracowni mutimedialno-edukacyjnych do Multicentrum Misja Kampinos.
 





dla beneficjenta
2019-02-11
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Cel ogólny I. Rozwój gospodarczy obszaru LSR w oparciu o lokalne zasoby
Cel szczegółowy 1.1 Poprawa dostępności miejsc pracy na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw
»
2018-12-17
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii na wniosek Beneficjenta. 
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
misjakampinos.pl



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl