"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam sięPlan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stan na 23.09.2016
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - stan na 29.12.2015
Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców
Regulamin organu decyzyjnego
Zasady świadczenia doradztwa oraz metody oceny efektywności świadczonego przez pracowników LGD
Procedury udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD
copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl