Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2017-11-23
Konkurs na stanowisko specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM''

z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych (1,0 etat)

2017-11-22
Zbliżają się kolejne nabory!
Dnia 21.11.2017 r. wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Mazowieckiego z pismem o uzgodnienie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy...
dla beneficjenta
2017-10-03
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR
Cel szczegółowy 2.4  Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji 
Przedsięwzięcie 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji
»
2017-05-22
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2017
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 7/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych przedstawiamy wyniki oceny operacji:
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
misjakampinos.pl"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl