"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
26
 
 
2018-08-03

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).
2018-08-02
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.
2018-08-01
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 6/2018, 7/2018,  8/2018  i 9/2018 przedstawiamy Państwu wyniki oceny operacji.
2018-07-20
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. (wtorek), godzina 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).
2018-07-09

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" rozpoczęło realizację projektu współpracy pt. "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD" o akronimie ,,MarLok'' z Lokalną Grupa Działania Beskid Gorlicki, Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania "Krajna Złotowska" oraz Lokalną Grupą Działania Drewnia - Aksakowo (Bułgaria).
2018-07-09
Szanowni Państwo,
w okresie od 26 marca do 22 czerwca 2018 r. w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” odbyła się kontrola realizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (Delegatura NIK w Warszawie). Okres objęty kontrolą to lata 2015-2018 z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienie objęte kontrolą NIK.
2018-07-03

Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej mają obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.


2018-06-29
Zainteresowanych pracą w biurze Stowarzyszenia ''Między Wisłą a Kampinosem'' zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko specjalisty ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych. 
2018-06-25
Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym został wysłany e-mailem do Wnioskodawców, którzy mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków 1/2018,2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018 wzór oświadczenia.

Jest to oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, równolegle do biura naszego Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (LGD) informacji o wynikach weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
26
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl