"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
41
 
 
2019-11-15
Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie  plastycznym "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa". 
Wszystkie nadesłane prace zostaną wysłane do instytucji publicznych przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem".
Szczegóły w regulaminie. 
2019-11-13
Zapraszamy na Biegi przełajowe Misja Kampinos CUP, które odbędą się w dniu 6 grudnia w Parku Rozrywki Julinek.
Szczegółów szukajcie na stronie
2019-11-12
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Rajdu Kampinoskiego - Misja Kampinos na stronie.
2019-11-06
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" informuje, że od 1 stycznia 2020 r. zmienia się rachunek bankowy Stowarzyszenia. Wszelkie wpłaty z tytułu składek członkowskich, darowizn i innych dochodów prosimy przekazywać na rachunek bankowy w MBS Łomianki Oddział w Czosnowie o numerze: 77 8009 1046 0010 8054 2002 0007

2019-10-28

Planowane nabory na poniższe przedsięwzięcia ⤵️ już styczniu 2020 r.

Przedsięwzięcie 2.1.1 
Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 3.1.1
Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.2.1
Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia  i organizacji wydarzeń kulturalnych

Przedsięwzięcie 3.3.1
Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR  przez kultywowanie zwyczajów, renowację  i ochronę obiektów zabytkowych.

2019-10-28
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną.
2019-10-25
Dla przyszłych Wnioskodawców - w kolejnych naborach wniosków!
----------------------------
Długo wyczekiwane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało ogłoszone. 

2019-10-25
Dziś otrzymaliśmy wiadomość z Wydziału Leader Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, iż dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po 22 sierpnia 2019 r. termin wyznaczany Wnioskodawcom na dokonanie uzupełnień lub poprawek wynosił będzie 14-dni kalendarzowych od odebrania pisma.
2019-10-24
Beneficjentów, którzy podpisali umowy, są w trakcie realizacji operacji lub rozliczają zrealizowany projekt serdecznie zapraszamy na szkolenie.
--------------------------
Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
41
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl