"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
53
 
 
2020-06-02
Informujemy, że w dniu 12 czerwca br. (piątek) Biuro Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" będzie nieczynne.
2020-05-29
W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020. poz.695), w oparciu o przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko i interpretacje, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów w ramach poddziałania 19.2. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapewnieniami MRiRW trwają obecnie prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej rozporządzenie).
2020-05-29
Drodzy Beneficjenci i Wnioskodawcy,
od 25 maja br. wprowadzone zostały nowe zasady kontaktu z Urzędem Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Wszystkie sprawy nadal można załatwiać telefonicznie, elektronicznie – pisząc na adres e-mail, pocztą tradycyjną oraz poprzez punkty podawcze.
-----------------------
Szczegóły na stronie www.mazovia.pl
2020-05-28
Nabory wniosków 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020 przeszły kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (nabory zostały zaakceptowane).

Wkrótce Wnioskodawcy otrzymają e-mail oraz pocztą zawiadomienie o rozpoczęciu weryfikacji ich wniosku wraz z danymi osoby sprawdzającej. Pamiętajcie, że w razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki, Urząd Marszałkowski pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa Wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 14 dni.

2020-05-27
Z okazji Dnia Samorządowca Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" życzy wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć i niesłabnącego zapału do podejmowania wyzwań.

Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonywanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, okazaną pomoc w realizacji przedsięwzięć oraz wkład w rozwój naszego stowarzyszenia i obszaru działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Życzenia kierujemy w szczególności do:
Gminy Błonie, Gminy Czosnów, Gminy Izabelin, Gminy Kampinos, Gminy Leoncin, Gminy Leszno, Gminy Łomianki, Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice, Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Urzędu Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
2020-05-26


Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.lgdkampinos.pl w zakładce NABORY.


2020-05-21
Masz wykształcenie średnie i dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy?

Chcesz nauczyć się przygotowywać i realizować projekty unijne?

Interesuje Cię współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami?

Zgłoś się do pracy!

Aplikacje można składać w terminie od 25 maja do 09 czerwca 2020 r. do godz. 16:00.
2020-05-21
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zaprasza w dniu 19 czerwca 2020 r. na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięcia 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1 i 3.2.1 
Obowiązują zapisy poprzez formularz on-line!
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
53
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl