"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
60
 
 
2020-10-21
Informujemy, że w dniach 12 i 13 listopada br. Biuro Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
2020-10-20
Zbliżamy się do końca roku, w związku z powyższym zaktualizowany został Plan komunikacji na rok 2020.

Więcej informacji na stronie link
2020-10-20
Plan komunikacji na rok 2021 dostępny jest na stronie link
2020-10-19
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy!

  • Nabór wniosków 7/2020 przeszedł kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (nabór został zaakceptowany).
  • Wkrótce Wnioskodawcy otrzymają lub już otrzymali e-mail i pocztą zawiadomienie o rozpoczęciu weryfikacji ich wniosku wraz z danymi osoby sprawdzającej. Pamiętajcie, że w razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki, Urząd Marszałkowski pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa Wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 14 dni. Termin 14 dniowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień.
  • Na każdym etapie możecie Państwo korzystać z doradztwa prowadzonego przez pracowników biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" osobiście, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lgdkampinos.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 794 04 88.
2020-10-15
W dniu 15 października 2020 r. w Multicentrum Misja Kampinos odbyło się szkolenie dotyczące warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów. 

Szkolenie to było skierowane do Beneficjentów Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem". Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki - pierwszy przeznaczony był dla osób fizycznych i przedsiębiorców, a drugi dla sektora publicznego, parafii i organizacji pozarządowych. Podczas szkolenia zostały omówione zasady rozliczania projektów, a także dokumenty potrzebne do rozliczenia operacji m.in. wniosek o płatność.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, zaangażowanie oraz aktywny udział!

Poruszone problemy są niezwykle istotne dla złożenia poprawnych dokumentów na etapie rozliczania projektu. 
2020-10-12
Zapraszamy do zapisów na kolejną edycją Rajdu Kampinoskiego Misja Kampinos. 
Szczegóły na stronie.
2020-10-06
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zaprasza w dniu 15 października 2020 r. na szkolenie dotyczące warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów, które odbędzie się w Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie. 

Czytaj więcej...
2020-10-05
Stowarzyszenie ''Między Wisłą a Kampinosem” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.lgdkampinos.p.
2020-09-30
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. (piątek), godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie – sala  nr 15  (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).
Przedmiotem posiedzenia Rady będzie ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2  w tym:  1 wniosku  – ogłoszenie nr 8/2020; 1 wniosku – ogłoszenie nr 9/2020;  4 wniosków – ogłoszenie nr 10/2020; 9 wniosków – ogłoszenie nr 11/2020; 2 wniosków – ogłoszenie nr 12/2020.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
60
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl