"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-07-08
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków - nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019 !
Szanowni Wnioskodawcy!

Zakończyliśmy właśnie weryfikację wstępną wniosków (pierwszą część) złożonych w ramach naboru nr 7/2019, 8/2019 i 8/2019:

- Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR;

- Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych;

-  Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych.
--------------------------------------
Niestety nie wszystkie wnioski zostały przygotowane poprawnie i do części beneficjentów wystosowaliśmy pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków. Pracownicy LGD od jutra będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w sprawie odbioru wezwania.
Przypominamy o obowiązku terminowego wniesienia uzupełnień.
--------------------------------------
Wnioskodawca składa wyjaśnienia lub dokumenty do biura Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Za dzień otrzymania wezwania uznaje się dzień, w którym Wnioskodawca, domownik lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę potwierdziła odbiór wezwania.
-------------------------------------
W przypadku złożenia wyjaśnień lub dokumentów po wyznaczonym terminie, Rada nie uwzględnia tych wyjaśnień lub dokumentów.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl