"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-10-08
Za nami szkolenie członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"!
Dziś odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które zostało poprowadzone przez Marzenę Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020 oraz  Sylwię Jabłońską - Dyrektora Biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, w ramach których została przeprowadzona symulacja przebiegu procesu oceny z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących regulaminów, zasad i procedur oraz z uwzględnieniem parytetów w zakresie sektorów i grup interesów.

Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności zasad ubiegania się o wsparcie i zasad wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zostały omówione poszczególne zadania  członków organu decyzyjnego w związku z ogłaszanymi naborami (przygotowanie ogłoszenia o naborze, przeprowadzenie i zakończenie naboru wniosków, etapy oceny oraz przygotowanie dokumentacji do podmiotu wdrażającego potwierdzającej prawidłowość dokonanego przez LGD wyboru).

Następnie w ramach warsztatów na przykładzie różnych operacji zostały wspólnie wypełnione karty weryfikacji w ramach poszczególnych etapach etapów oceny Rady (wstępna, zgodności z programem, zgodności z LSR oraz wg lokalnych kryteriów wyboru).

W ramach warsztatów zostały również przedstawione najczęściej popełniane błędy przez LGD w perspektywie finansowej 2014-2020.
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl