"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

8/2019

2019-07-30
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2019
Kategoria:
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 8/2019 w zakresie Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych przedstawiamy wyniki oceny operacji:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protest
Protest
Informacja w sprawie zmiany nazwy wnioskodawcy
Rejestr złożonych wniosków - korekta 8-2019
Protokół z posiedzenia 23.07.2019
Zobacz także:
Wizyta studyjna do Niemiec
Misja Kampinos
baza turystyczna
Wystawa fotograficzna pt: "Wisła - królowa polskich rzek"
Między Wisłą a Kampinosem
Atrakcyjny region dla każdego
Lokalna Grupa Działania


Szkolenie 10 października 2017
Szkolenie dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą!
Ogłoszenie
Informacja o wyniku naboru - Główny księgowy
Koncert
Konkurs
Posiedzenie Rady (uzupełnienie naboru 3/2017 i 6/2017 oraz rozpatrzenie protestu)
Nowy projekt
Otwarcie wystawy Wisła
Spotkanie seniorów
Dzień Dziecka w Cząstkowie Mazowieckim
Aneks podpisany
Dar serca - podsumowanie
Festyn Rodzinny w Górkach
Wynik naboru
Rozpatrzenie protestu
Misja gem, set, mecz, czyli słów kilka o I edycji „Misja Kampinos CUP”
Seminarium
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Szkolenie
Warsztaty
Ankieta
Zaproszenie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (nabór 7/2017, 8/2017 oraz rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017)
Wyjazd samorządowców do Bałtowa
Powstanie nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna w powiecie warszawskim zachodnim. Umowa została podpisana!
Posiedzenie Rady - uzupełnienie naboru 1/2017 i 2/2017
Ogłoszenie
Posiedzenie Rady
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
Rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 i 2/2017
Podpisanie umowy "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD"
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
bedziemy nabierac
Podsumowanie szkolenia
Zawiadomienie
Szkolenie
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Kolejny nabór wniosków
loerm ipsum
Zawieszenie działania generatora wniosków!
Zmieniona informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu
Pomocnicze tabele finansowe
Szkolenia
Szkolenie dla Rady i pracowników Biura
UWAGA!
Radosna nowina
Informacja
Już niedługo kolejne nabory!
Podsumowanie szkolenia
Spotkanie grupy roboczej
Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD
List intencyjny z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek!
Spotkanie LGD z Instytucją Wdrażającą
Wiślany Okrągły Stół
Wniosek o wpis do ewidencji producentów!
Konferencja Leader
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Otwarcie naszego nowego biura za nami!
Informacja o planowanym terminie naboru wniosków!
Kolejna edycja "Planszówek na Narodowym"
List intencyjny podpisany z Zespołem Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu!
Pierwszy list podpisany z kołem rzemiosła i rękodzieła artystycznego!
Ważna informacja dla beneficjentów
Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2
Informacja dla beneficjentów
Zaproszenie
Trzeci list intencyjny podpisany!
Podsumowanie niepodległościowego ,,Rajdu Kampinoskiego’’
Drugi list intencyjny podpisany!
Spotkanie informacyjne i szkolenie
VII Turniej Wsi
Podsumowanie spotkań informacyjnych
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR
Warsztaty
X Dni Czosnowa ... już za nami!
IV edycja Mazowieckiego Konkursu i Festiwalu produktu lokalnego
Prezentacja
Zaproszenie
List Intencyjny podpisany!
Zwiedzanie Parku Rozrywki Julinek
Ogłoszenie
Wizyta studyjna
ogłaszam nabór kasy do mojego miecha
Nagroda dla zwycięzcy konkursu
Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Plan komunikacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Informacja - LSR, umowa ramowa, statut, lista członków LGD, lista członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
Maskotki w szpitalu :-)
Piknik rodzinny
Informacja o wyniku naboru - Dyrektor Biura
Dar serca
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ważne wydarzenia
Umowa ramowa została podpisana!
Konferencja
Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej
Strategia Rozwoju Lokalnego wybrana do realizacji!
Spotkanie ,,Gmina dla biznesu, biznes dla gminy’’ cyklu ,,Biznes w Babicach"
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Nasza planszówka na Narodowym
Podpisanie umowy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze
Szkolenie dla społeczności lokalnej i lokalnych liderów
Badania fokusowe
Spotkanie mazowieckich Lokalnych Grup Działania
Spotkanie informacyjne
Ważne przypomnienie
PROW na lata 2014-2020
Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich
Wywiad z Pawłem Białeckim – Prezesem Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
Spotkanie szkoleniowe
Zaproszenie
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 6/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - data publikacji 15/03/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 - data publikacji 15/03/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2017
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - data publikacji 20/12/2016
Podpisanie listu intencyjnego ,,Misja Kampinos"
Zapraszamy na warsztaty!
Informacja
,,Eko-Piknik" w Kampinosie!
XI Dni Czosnowa ... już za nami!
Podsumowanie ze szkolenia dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą!
Konkurs - Główny Księgowy
Rajd Kampinoski Misja Kampinos!
Składanie ofert na przebudowę i remont budynku w Błoniu
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju!
Podpisanie pierwszej umowy!
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o wyniku naboru Główny Księgowy
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Nowe wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność
Sukces pierwszego Workshopu Turystycznego Mazowsza
Podpisanie kolejnych umów!
Powstała Fundacja Misja Kampinos!
Złożenie zaktualizowanych procedur!
Zbliżają się kolejne nabory!
Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Wsi!
Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach LSR
Współpraca ze Stowarzyszeniem Cztery Krajobrazy!
List intencyjny ze Stowarzyszeniem Cztery Krajobrazy
8. Forum Rozwoju Mazowsza
Misja Kampinos na World Travel Show!
VIII Turniej Wsi Gminy Czosnów
Niepodległościowy Rajd Kampinoski Misja Kampinos
Gabinet kosmetyczno-pielęgnacyjny na terenie Gminy Czosnów!
List intencyjny ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
Podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Dumni Polską
List intecyjny ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich!
List intencyjny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim!
Festiwal Szantowy
List intencyjny z firmą Braxx Sp. z o.o.
Zapraszamy na szkolenie dot. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 22 listopada 2017 r.
Kolejna umowa podpisana na rozwój działalności gospodarczej!
Serdecznie zapraszamy na szkolenie przygotowujące do aplikowania!
Zbliżają się kolejne nabory!
Konkurs na stanowisko specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Informacja
Umowa została już podpisana!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Z wizytą w Multicentrum w Białołęce!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2017 r. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’
Kolejna wizyta w Multicentrum tym razem na Bielanach!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018 - data publikacji 05/12/2017
Ogłoszenia o naborze wniosków!
Wystawa fotograficzna ,,Wisła - królowa polskich rzek"
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń
Wyniki oceny operacji własnych w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017
Życzenia świąteczne
Wernisaż wystawy ,,Wisła - królowa polskich rzek"!
Spotkanie z przedstawicielami LGD
Trwają prace ...
Kondolencje
Kondolencje
Nowy Rok, nowe wyzwania - do siego roku!
Informacja o wyniku naboru
Konkurs na stanowisko specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych
List intencyjny z firmą Joanna!
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Praca nad powstaniem nowoczesnego Multicentrum Misja Kampinos wre!
Zapraszamy na szkolenie dot. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Zapraszamy na warsztaty refleksyjne!
Podsumowanie szkolenia z dnia 29 stycznia 2018 roku!
Informacja o wyniku naboru
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady
Konkurs na stanowisko Główny księgowy
List intencyjny z Gminą Czosnów
Zapraszamy na szkolenie!
Progres w pracach budowlanych nad Multicentrum
Konkurs fotograficzny
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 3/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 5/2018
Są już wyniki!
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Szkolenie dnia 26 lutego br.
Interpretacja indywidualna!
Dyżury Członków Rady!
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy (1/4 etatu)
Projekt współpracy ,,Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD”
Konsultacje społeczne LSR!
Zapraszamy na szkolenie dnia 26 marca br.
Współpraca w sprawie marki lokalnej z Gminą Izabelin
List intencyjny z Gminą Błonie
test
Kolejne listy intencyjne
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Życzenia Wielkanocne
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Konkurs na stanowisko specjalista ds. promocji
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów.
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Logo Multicentrum Misja Kampinos
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Nowa broszura
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!
Aktualizacja dokumentów LGD!
Praca wre!
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. promocji
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Konkurs na stanowisko specjalista ds. promocji
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Szkolenie przygotowujące do aplikowania
Wydanie opinii o możliwość zmiany umowy
Szkolenie w zakresie RODO
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Polityka plików cookies
Trwają prace ...
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie!
Nowy produkt turystyczny!
Nabór na pracownika biura
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 - data publikacji 04/06/2018
Ogloszenie
Szkolenie przygotowujące do aplikowania
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Klauzula informacyjna!
Klauzula informacyjna (RODO)!
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos!
II edycja Misja Kampinos CUP!
Mistrzostwa świata w Rosji!
Podsumowanie szkolenia
MROT
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Oświadczenie
Wizyta w Multicentrum
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Nabór na pracownika biura
Obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW
Wystąpienie pokontrolne NIK
Projekt współpracy o akronimie MarLok
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 6/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 8/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 9/2018
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2018
Są już wyniki!
Wyposażenie Multicentrum
Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.!
Dyżury Członków Rady!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady w dniu 20 sierpnia 2018 r.
Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Z rezerwy do wojska
XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kondolencje
Spotkania Palmirskie
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zapraszamy na Festiwal Smaków!
Wizyta w Multicentrum!
UWAGA, ruszają kolejne szkolenia....
Rajd Kampinoski Misja Kampinos!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23 października 2018 r.
Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!
Zapraszamy na koncert w CK Błonie!
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Posiedzenie Rady w dniu 23 października 2018 r.
Ah co to był za koncert!
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Zapraszamy na szkolenie! - podejmowanie działalności gospodarczej
Zapraszamy na szkolenie! - rozwój działalności gospodarczej
12 listopada wolny od pracy!
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos 2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. aplikacji Misja Kampinos
Pobierz mnie! - aplikacja mobilna Misja Kampinos
Biegi Przełajowe Misja Kampinos CUP
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Za nami kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z obszaru wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Biegi Przełajowe Misja Kampinos CUP za nami!
Zapraszamy na szkolenie!
Informacja
Spotkanie informacyjno-promocyjne aplikacji Misja Kampinos
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Posiedzenie Rady - rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii
Życzenia świąteczne
Informacja
Życzenia noworoczne
Nabór na pracownika - Manager ds. projektów
Warsztaty refleksyjne
Ankieta
Ankieta on-going
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie
Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos
Zaproszenie do prac nad Strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
khgiuh iuj
Ogłoszenie
Zapraszamy na szkolenie!
Nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej!
Spotkanie informacyjno-promocyjne aplikacji Misja Kampinos
Pobierz mnie! - aplikacja mobilna Misja Kampinos
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. aplikacji Misja Kampinos
Relacja ze spotkania dot. Aplikacji mobilnej Misja Kampinos
Pierwszy kamień milowy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - data publikacji 11/02/2019
Raport z ankiet skierowanych do mieszkańców
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zamawiający unieważnił postępowanie.
Ogłoszenie
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników Stowarzyszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - data publikacji 22/02/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - data publikacji 22/02/2019
Skład Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" został uzupełniony!
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów.
Konkurs !
Konkurs !
Konkurs !
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zapraszamy na szkolenie!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - niezbędne informacje!
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Relacja ze spotkania dot. prac nad strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
Relacja ze spotkania dot. prac nad strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos
Relacja ze spotkania z uczniami
Relacja ze spotkania z uczniami
Za nami pierwszy nabór nr 1/2019!
Za nami pierwszy nabór nr 1/2019!
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 1/2019)
Podsumowanie szkolenia ...
Nabory wniosków na Wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Ankieta on-line dot. Strategii rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos
Ankieta on-line
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - data publikacji 29/03/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - data publikacji 29/03/2019
Relacja ze szkolenia dla Rady i pracowników Biura
LGD wytypowane do uzyskania dodatkowych środków !
Podsumowanie naboru nr 2/2019
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !

Zaproszenie do zgłaszania stoisk na targi turystyczne !
Zaproszenie do zgłaszania stoisk na Targi turystyczne Misja Kampinos !
Przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń do przeprowadzenia pierwszego na terenie spisu produktów turystycznych !!
Przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń do przeprowadzenia pierwszego na terenie spisu produktów turystycznych !!!
Walne Zebranie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków (nabór nr 1/2019)!
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 2/2019)
Relacje ze spotkania konsultacyjnego dot. marki lokalnej Misja Kampinos
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 - data publikacji 16/04/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 - data publikacji 16/04/2019
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków - nabór nr 2/2019 !
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Posiedzenie Rady
Życzenia Wielkanocne !
Podsumowanie szkolenia
Nabór na pracownika - Specjalista ds. organizacyjnych
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !
Przedłużenie terminu na zgłaszanie stoisk !
Przedłużenie terminu na zgłaszanie stoisk !
Kondolencje
Targi turystyczne Misja Kampinos
Targi Turystyczne Misja Kampinos
Trzeci nabór za nami...
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2019
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2019
Są już wyniki!
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 3/2019
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 1/2019 i 2/2019!
Wizyta studyjna w LGD Beskid Gorlicki!
Wizyta studyjna do LGD Beskid Gorlicki!
Spotkanie Partnerów
Spotkanie Partnerów
Plan stoisk oraz program Targów turystycznych Misja Kampinos
Film promocyjny
Film promocyjny
Relacja filmowa z Targów turystycznych Misja Kampinos
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Program szkolenia (24 maja 2019 r.)
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 - data publikacji 27/05/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019, 8/2019 oraz 9/2019 - data publikacji 27/05/2019
Relacja z Targów Turystycznych Misja Kampinos
Kolejne nabory za nami !
Fotorelacja z Targów turystycznych Misja Kampinos
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 5/2019
Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 6/2019
Posiedzenie w dniu 30 maja 2019 r.
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30 maja 2019 r.
Weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro (nabór nr 4/2019)
Turniej tenisa ziemnego Misja Kampinos CUP 2019
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii marki lokalnej Misja Kampinos
Komunikat !
Komunikat dotyczący spisu produktów turystycznych !
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Podsumowanie wizyty studyjnej w Lokalnej Grupie Działania Dewnia – Aksakowo
Aktywne wakacje z nordic walking
Informacja na wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. organizacyjnych
Wizyta w Multicentrum
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2019 r.
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 12 czerwca 2019 r.
Konkurs na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji
Nabór na pracownika - Specjalista ds. organizacyjnych
Informacja o projekcie
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2019
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 4/2019!
Dodatkowe środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków - nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019 !
Ogłoszenie
Historia na wyciągnięcie ręki z Misją Kampinos!
Posiedzenie Rady w dniu 04 lipca 2019 r.
Oddajemy w Państwa ręce pierwszą aplikację z elementami gry Misja Kampinos!
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady!
Praca wre na budowie...
Nabór na pracownika - specjalista ds. organizacyjnych!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Pierwszy na terenie spis zasobów lokalnych tj. produktów turystycznych!
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos Cup!
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos!
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 7/2019
Wyniki oceny operacji w ramach naboru 9/2019
Są już wyniki!
Zakończenie zdjęć
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Spisujący ruszyli w teren !
Co to był za dzień!
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
Spot reklamowy
Zapytanie ofertowe
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej!
Wizyta studyjna w LGD Partnerstwo Ducha Gór
Wizyta studyjna w LGD Partnerstwo Ducha Gór (KSOW)
Przypomnienie rok n+1 !
System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej Misja Kampinos
Konkurs z okazji Dnia Łosia !
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos"
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos"
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos"
RELACJA z wizyty partnerskiej na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ Z MISJĄ KAMPINOS!”
Ekologia na co dzień z Misją Kampinos !
Gdzie działamy?
Ścieżka dydaktyczna "Dolina Roztoki" - więcej informacji
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
RELACJA z wizyty partnerskiej na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
Zapraszamy na szkolenie
Podsumowanie wizyty studyjnej w LGD Zielony Pierścień
Podsumowanie wizyty studyjnej w LGD Zielony Pierścień
XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
XIII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego
Relacja z wydarzenia
Fotorelacji z akcji sprzątania świata w ramach projektu pn. Ekologia na co dzień z Misją Kampinos !
Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca - relacja
Videorelacja z konferencji podsumowującej projekt
Zapytanie ofertowe nr 2
Operacja własna LGD - brak zgłoszeń
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos!
Rajd Kampinoski - Misja Kampinos!
Relacji z wyjazdu studyjnego na obszar Między Wisłą a Kampinosem
Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu współpracy "Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 30 października 2019 r. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’
Zapiszcie sobie datę w kalendarzu!
Drodzy Wnioskodawcy dobre wiadomości!
Kolejne Dobre wiadomości - jesteśmy na bieżąco!
Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie !
Zapraszamy na szkolenie!
Zmiana numeru rachunku bankowego od 1 stycznia 2020 r. !
Wyniki oceny operacji własnych w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2019
Relacja z jubileuszowej edycji Rajdu Kampinoskiego - Misja Kampinos
Relacja z jubileuszowej edycji Rajdu Kampinoskiego - Misja Kampinos
Ważna informacja !
Przewodniki na sobotni Rajd już wydrukowane !
Puchary już odebrane !
Podziękowanie
Koncert Justyny Kakiet
Projekt medali
Zapraszamy na Biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP
Biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP
Reportaż video z Rajdu Kampinoskiego Misja Kampinos
Konkurs plastyczny ! (przedłużenie termin)
Poznaj Misję Kampinos odc. 1 || "Poznajmy się bliżej"
Poznaj Misję Kampinos odc. 2 || "Kultura receptą na nudę"
Dziś został podpisany aneks nr 8 do umowy ramowej!
Poznaj Misję Kampinos odc. 3 || "Edukacja pełna przygód"
Poznaj Misję Kampinos odc. 4 || "Znasz-li tę krainę..."
Poznaj Misję Kampinos odc. 5 || "Grunt to dobra zabawa"
Poznaj Misję Kampinos odc. 6 || "Rekreacja w zgodzie z naturą"
Poznaj Misję Kampinos odc. 7 || "Nie ma to jak zasłużony odpoczynek"
Poznaj Misję Kampinos odc. 8 || "Nasi przedsiębiorcy... czyli po nitce do kłębka"
Zaproszenie do złożenia oferty
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Złożony wniosek o akceptację terminu naboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.2
Nie wiesz jak uzupełnić załącznik nr IX.B.1 z wniosku o płatność?
Jak uzupełnić załącznik nr VII.C.1 do wniosku o płatność ? Podpowiadamy !
Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zakończony!
Mikołajkowe biegi przełajowe - Misja Kampinos CUP za nami !
Relacja z Biegów przełajowych - Misja Kampinos CUP
Podsumowanie szkolenia dot. aplikowania o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej!
Poznaj Misję Kampinos odc. 9 || "Z historią w tle"
Poznaj Misję Kampinos odc. 10 || "Nasze produkty lokalne i tradycyjne"
Za nami bardzo intensywne szkolenie!
Informacja
Przypomnienie
Zmiana godzin otwarcia Biura w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r.
Informacja skierowana do Beneficjentów, którzy zakończyli realizację operacji
Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos
Podsumowanie wydarzenia
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos CUP
Turniej tenisa ziemnego - Misja Kampinos CUP za nami !
Przypominajka
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 - data publikacji 19/12/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020 - data publikacji 20/12/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - data publikacji 20/12/2019
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2020!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2020!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze wniosków!
Życzenia świąteczne
Chcemy się z Wami podzielić dobrą wiadomością...
Życzenia noworoczne
Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty !
Ankieta
Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej !
Ankieta on-going
Warsztaty refleksyjne
Wnioskodawcy (nabór: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020)!
Kondolencje
Film promocyjny
Film promocyjny
Zapraszamy na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos !
Zapraszamy na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos !
Podsumowanie projektu!
Podsumowanie projektu!
Podsumowanie projektu!
Za nami pierwszy nabór wniosków nr 1/2020!
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl