"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-02-08
Pierwszy kamień milowy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami!

Działamy zgodnie z planem i kroczymy naprzód! 

Dziś w Czosnowie odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (LGD). 
LGD zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania LSR. W związku z tym na bieżąco prowadzimy analizę stanu realizacji naszej strategii, weryfikujemy, czy środki EFRROW skierowane na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem są wydatkowane zgodnie z zasadami, czy osiągamy lub osiągniemy planowane cele i wskaźniki ich realizacji, czy informacje docierają do mieszkańców obszaru, czy nasza strategia wymaga aktualizacji lub dostosowania do zmieniających się warunków na obszarze. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych we wdrażanie LSR, dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

Na zakończenie I kamienia milowego związanego z wdrażaniem LSR - Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" znalazła się w gronie tych grup, które zrealizowały wszystkie wskaźniki na najwyższym poziomie. 
Wg stanu na 31.12.2018 r. planowana wartość środków finansowych, które miały zostać rozdysponowane na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy miała wynieść 6,5 mln zł. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z podmiotu wdrażającego – na koniec roku kwota środków zakontraktowanych w ramach wniosków wybranych przez LGD stanowiła 5,73 mln zł (tj. 88%). Jednocześnie zaplanowane wskaźniki zostały zrealizowane w ponad 90% (średnia arytmetyczna). 
To stawia nasze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" w gronie stowarzyszeń najskuteczniej wdrażających LSR!
Powyższe nie byłoby możliwe bez ogromnej mobilizacji naszych lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, parafii oraz jednostek sektora finansów publicznych. 
To dzięki ich zaangażowaniu, a także pomysłom opisanym w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy – możliwe było dokonanie najlepszych wyborów i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. 
Na powyższy wynik miała również wpływ dobra współpraca z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Za co wszystkim serdecznie dziękujemy!  ❤️❤️❤️❤️❤️
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl