"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2017

2016-12-20
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017
(rozwijanie działalności gospodarczej)
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady 19 kwietnia 2017
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 30 marca 2017 r.
zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie pomocy-rozwój działalności gospodarczej
Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1-2017 oraz 2-2017
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
oświadczenie - kryterium 2
oświadczenie - kryterium 4
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 stan na 17.11.2016
Regulamin organu decyzyjnego LGD
Weryfikacja wstępna wniosku
Karta oceny zgodności operacji z LSR
Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - zaktualizowana 23 listopada 2016 r.
Biznesplan
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-2
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacj
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014...
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl