Home / Do pobrania

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Operacje w zakresie projektów grantowych (wnioskodawca LGD) 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020