"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2019

2019-06-13
W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru 2/2019.
2019-06-04
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestu złożonego przez Wnioskodawce w ramach naboru 2/2019.
2019-06-03
W dniu 30 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" celem rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru 2/2019.
2019-05-22
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru 1/2019 oraz 2/2019.
2019-05-16
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD). 

Serdecznie zapraszamy na dyżur Rady!
2019-05-14
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 w zakresie  Przedsięwzięcie 1.1.2  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc  inwestycyjną:
2019-04-18
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek - wtorek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie – sala komputerowa (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów).

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2  w tym: 36 wniosków – ogłoszenie nr 1/2019; 9 wniosków – ogłoszenie nr 2/2019.
2019-02-22
Cel ogólny I. Rozwój gospodarczy obszaru LSR w oparciu o lokalne zasoby
Cel szczegółowy 1.1 Poprawa dostępności miejsc pracy na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc  inwestycyjną

polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl