Home

Informacja - LSR, umowa ramowa, statut, lista członków LGD, lista członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 umowy ramowej Stowarzyszenie "Między Wisłą  a Kampinosem" przekazuje do publicznej wiadomości: LSR, umowę ramową, statut, listę członków LGD, listę członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Jednocześnie informujemy, że dokumenty mogą ulec zmianie w najbliższym czasie.

Informacja - Plan komunikacji

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  Stowarzyszenie  ”Między Wisłą  a Kampinosem'' przekazuje do publicznej wiadomości Plan Komunikacji.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 19 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' na którym podjęta została m.in. uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz Regulaminach i załącznikach do LSR i umowy ramowej.

Za nami wielkie wydarzenie! Akcja Dar Serca!

W dniu 26 czerwca br. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” jako partner akcji wzięło udział w Wielkim Pikniku Krwiodawstwa zorganizowanym przez Klub HDK PCK "Strażak", we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Informacja o wyniku naboru - Główny księgowy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY została wybrana Pani Jolanta Świerczewska zam. Augustówek.

Spotkanie seniorów

W dniu 19 czerwca br. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - odbyła się II edycja spotkania seniorów z obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Spotkanie miało na celu integracji seniorów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i powiatu nowodworskiego oraz Gminy Teresin. Łącznie na spotkaniu pojawiło się prawie 400 osób.

Maskotki w szpitalu :-)

W dniu 16 czerwca br. nasz Funduszek wraz ze swoimi kolegami: Smokiem ,,WUZETKIEM’’ (z Powiatu Warszawskiego Zachodniego), Psem Saperkiem (z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów) oraz Borsukiem (z Komendy Stołecznej Policji) wędrowali po Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym oraz Oddziale Dziecięcym Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim z okazji ,,Dnia Dziecka’’.

II Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków

W dniu 14 czerwca br. odbyła się II Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków z Gminy Czosnów pod hasłem „Mały Olimpijczyk” organizowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kazuniu Nowym. Celem olimpiady było integrowanie grup przedszkolnych, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Piknik rodzinny

W dniu 11 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach (gmina Leoncin) odbył się ,,Piknik rodzinny’’, zorganizowany przez Zespół Szkół w Głusku oraz Radę Rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej!

Informacja o wyniku naboru - Dyrektor Biura

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
DYREKTOR BIURA
 został wybrany
Pan Piotr Grzelak.

Piknik historyczny

W dniu 28 maja 2016 r. na Polanie w Lipkowie w Gminie Stare Babice w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbył się piknik historyczny pn.: „Pojedynek podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim” w ramach Głównych Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu.

Umowa ramowa została podpisana!

W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014-2020. Podpisanie umowy ramowej jest ostatnim etapem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ważne wydarzenia

W minionym tygodniu miały miejsce dwa wydarzenia szczególnie ważne dla naszego Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Wyniki konkursu

Kochani! Koniec trzymania Was w niepewności, czas ogłosić wyniki!
Ogromnie się cieszymy, że tak licznie przystąpiliście do konkursu na imię dla maskotki Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

Piknik Historyczny

Główne Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu

Zapraszamy na Piknik Historyczny na Polanie w Lipkowie

Gmina Stare Babice - 28 maja 2016 godzina 14.00

Konferencja

W dniu 9 maja br. w Gościńcu Julinek odbyła się konferencja pn. ,,Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia ’’Między Wisłą a Kampinosem’’.

Relacja video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji pn. "Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem’’

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.