Home

Uwaga! 

Ogłoszenia o pomocy z funduszy unijnych znajdują się w dziale "Konkursy"

Konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Celem konsultacji jest przedstawienie wyników przeprowadzonych ankiet, analizy SWOT oraz ustalenia priorytetowych potrzeb danych społeczności i celów LSR. Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dbając o efektywny i trafny dobór celów i planowanych działań serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach!

Film promocyjny

W ramach projektu współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe pt. ,,Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD" przygotowaliśmy film promocyjny.

Turniej Wsi Gminy Czosnów

Dnia 20 czerwca br. w Zespole Szkół Publicznych w Małocicach odbyła się kolejna już edycja Turnieju Wsi Gminy Czosnów. O zwycięstwo tym razem rywalizowały Cząstków Polski, Kaliszki, Kazuń Nowy, Kazuń Polski, Małocice, Palmiry, Sowia Wola.

Festyn Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W ostatnią czerwcową niedzielę w „Gościńcu Julinek” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julinku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – odbył się I Festyn Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Idea zorganizowania Festynu zrodziła się miesiąc wcześniej i miała na celu integracje seniorów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego oraz okolicznych gmin. 

Maskotka LGD ,,łoś'' z wizytą w Punkcie Przedszkolnym

W dniu 23 czerwca br. maskotka LGD "łoś" odwiedziła Punkt Przedszkolny "Adaś i Ola idą do przedszkola" w Nowych Grochalach (gmina Leoncin). Łoś chętnie witał się z dziećmi, tańczył, rozdawał balony i odblaskowe opaski oraz pozował do wspólnych zdjęć. Piski radości naszych milusińskich słyszymy do dziś …

Szkolenie dla społeczności lokalnej i lokalnych liderów

W dniu 27 maja br. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie odbyło się szkolenie dla społeczności lokalnej i lokalnych liderów pt. ,,Przedsiębiorca w środowisku projektowym – formalności i źródła finansowania zewnętrznego własnego biznesu’’.

Badania fokusowe

W dniu 12 maja 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą Kampinosem’’ badania fokusowe w formie wywiadu grupowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele z sektora publicznego min. wójtowie, burmistrzowie, starosta oraz dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego.

Co w Puszczy Piszczy

W dniu 8 maja 2015 r. Stowarzyszenie ,,Między Wisła a Kampinosem’’ wraz z maskotką Łosiem odwiedziło Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym odbyła się jubileuszowa XX edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Co w Puszczy Piszczy”.

Szlak Mazowiecko-Dobrzyński

Mazowiecko-Dobrzyński Szlak Turystyczny powstał w ramach projektu pn ,,Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD’’ realizowany w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.

Spotkanie mazowieckich Lokalnych Grup Działania

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania oraz Instytucji Wdrażającej Oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”: Paweł Białecki – Prezes Zarządu oraz Sylwia Jabłońska. Na spotkaniu zostały poruszone m. in. kwestie dotyczące podsumowania wdrożenia podejścia LEADER, harmonogram wdrażania i podział środków dla LGD.

Badania z udziałem przedsiębiorców

W dniu 28 kwietnia br. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie odbyły się kolejne zorganizowane przez nasze stowarzyszenie badania fokusowe w formie wywiadu grupowego, w którym tym razem wzięli udział przedsiębiorcy z terenu LGD „Między Wisłą a Kampinosem”.

Badania fokusowe

W Ożarowie Mazowieckim odbyły się zorganizowane przez nasze stowarzyszenie badania fokusowe w formie wywiadu grupowego, w którym wzięły udział organizacje pozarządowe z terenu LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Dyskusja z reprezentantami organizacji pozarządowych odbywała się na temat lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane na obszarze LGD w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 

Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa z udziałem LGD

3 marca 2015 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”: Paweł Białecki – Prezes Zarządu oraz Piotr Rutkowski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu.

Premiera książki "Między Wisłą a Kampinosem"

Zapraszamy do obejrzenia relacji video

Spotkanie informacyjne

W dniu 12 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020 oraz wstępnego harmonogramu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla przedstawicieli gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Promocja książki pt. Między Wisłą a Kampinosem

W dniu 2 lutego 2015 r. odbyła się promocja książki Filipa Marczewskiego pt. Między Wisłą a Kampinosem. Wydawcą publikacji oraz organizatorem spotkania było nasze Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" oraz Agencja Wydawnicza "Egros".

Turystyczne wykorzystanie Wisły

Konferencja nt: „Turystyczne wykorzystanie Wisły” odbyła się dnia 11 grudnia 2014 r. w ramach projektu współpracy pt: „Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD”. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania zrealizowanych działań.

Warsztaty z rękodzieła

W dniu 9 listopada 2014 r. w ramach wizyty dzieci i młodzieży z LGD Stowarzyszenie Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe w ramach projektu współpracy o akronimie PWTiHRNLGD, po wyczerpującym ale bardzo ciekawym poprzednim dniu pobytu i uczestniczenia w Pieszym Niepodległościowym Rajdzie po Puszczy Kampinoskiej, nasi Goście sprawdzili się warsztatach rękodzielniczych w ujęciu modelarskim.

Rajd po Puszczy

W dniu 8 listopada 2014 r. tradycyjnie jak od czterech lat odbył się Pieszy Niepodległościowy Rajd po Puszczy Kampinoskiej. W rajdzie uczestniczyło około 200 dzieci, młodzieży i opiekunów. 

Lokalni Liderzy – Przedsiębiorcy

W dniu 6 listopada 2014 r. w miejscowości Błonie odbyło się zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie szkolenie, na którym zjawili się licznie lokalni przedsiębiorcy oraz osoby aktywnie wspierające przedsiębiorczość z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.