Home

Uwaga! 

Ogłoszenia o pomocy z funduszy unijnych znajdują się w dziale "Konkursy"

Premiera książki "Między Wisłą a Kampinosem"

Zapraszamy do obejrzenia relacji video

Spotkanie informacyjne

W dniu 12 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020 oraz wstępnego harmonogramu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla przedstawicieli gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Promocja książki pt. Między Wisłą a Kampinosem

W dniu 2 lutego 2015 r. odbyła się promocja książki Filipa Marczewskiego pt. Między Wisłą a Kampinosem. Wydawcą publikacji oraz organizatorem spotkania było nasze Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" oraz Agencja Wydawnicza "Egros".

Ważne przypomnienie

Beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ,,Małe projekty’’, informujemy o konieczności składania ankiety monitorującej zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy.
Zgodnie z § 13 ust. 3  pkt 2 w przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3  umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1% pobranej kwoty pomocy (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Turystyczne wykorzystanie Wisły

Konferencja nt: „Turystyczne wykorzystanie Wisły” odbyła się dnia 11 grudnia 2014 r. w ramach projektu współpracy pt: „Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD”. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania zrealizowanych działań.

Warsztaty z rękodzieła

W dniu 9 listopada 2014 r. w ramach wizyty dzieci i młodzieży z LGD Stowarzyszenie Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe w ramach projektu współpracy o akronimie PWTiHRNLGD, po wyczerpującym ale bardzo ciekawym poprzednim dniu pobytu i uczestniczenia w Pieszym Niepodległościowym Rajdzie po Puszczy Kampinoskiej, nasi Goście sprawdzili się warsztatach rękodzielniczych w ujęciu modelarskim.

Rajd po Puszczy

W dniu 8 listopada 2014 r. tradycyjnie jak od czterech lat odbył się Pieszy Niepodległościowy Rajd po Puszczy Kampinoskiej. W rajdzie uczestniczyło około 200 dzieci, młodzieży i opiekunów. 

Lokalni Liderzy – Przedsiębiorcy

W dniu 6 listopada 2014 r. w miejscowości Błonie odbyło się zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie szkolenie, na którym zjawili się licznie lokalni przedsiębiorcy oraz osoby aktywnie wspierające przedsiębiorczość z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Maskotka Powiatu

Opowieść o życiowej przygodzie Smoka Wuzetka, maskotki Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Relacja video

Zawody Wędkarskie Koła Nr 9 w Błoniu o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem'' Pawła Białeckiego.

Wykorzystanie środków UE

W dniu 15 października 2014 roku w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim odbyła się jedna z cyklu konferencji organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich.

Relacja

Konferencja prezentująca wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Ultramaratończycy są wśród nas!!!.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video.

Andrzej Radzikowski i Paweł Szynal. Siedziba PWZ, 6 października 2014 r.

Przedszkolaki z Zielonej Akademii

W dniu 2 października 2014 r. przedszkolaki z Zielonej Akademii w Czosnowie odwiedziły Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czosnowie. Na przedszkolaków czekał uroczy Łoś oraz pracownicy biura LGD. Łoś chętnie witał się z dziećmi, rozdawał balony i odblaskowe opaski oraz pozował do wspólnych zdjęć. Piski radości naszych milusińskich słyszymy do dziś …

Festiwal Smaków

W ramach projektu współpracy pt: „Promocja walorów turystycznych i historii regionów nadwiślańskich LGD” z LGD Stowarzyszenie Gmin Dobrzyńskich Region Południe, mieszkańcy obszaru działania Lokalnej Strategii Rozwoju gościli na Festiwalu Smaków w Szpiegowie, w Gościńcu „Orbaś”.

Spotkanie

W dniu 4 października 2014 r. odbyło się drugie spotkanie lokalnych liderów z lokalną społecznością zorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.