Home

Uwaga! 

Ogłoszenia o pomocy z funduszy unijnych znajdują się w dziale "Konkursy"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

W dniu 29 grudnia br. w Czosnowie obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Na zebraniu uchwalono szereg nowych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania 2014-2020.

VI Niepodległościowy Pieszy Rajd po Puszczy Kampinoskiej

W dniu 14 listopada 2015 r. tradycyjnie jak od pięciu lat odbył się Niepodległościowy Pieszy Rajd po Puszczy Kampinoskiej. Rajd poświęcony był upamiętnieniu odzyskania Niepodległości przez Polskę. W rajdzie uczestniczyło około 150 dzieci, młodzieży i opiekunów. Organizatorami imprezy w tym roku byli: Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ oraz Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza zaś partnerami: Powiat Warszawski Zachodni, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie im. płk. Jerzego Strzałkowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego.

Walne Zebranie Członków

Wkrótce pieniądze unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” trafią do mieszkańców. Aby tak się stało należy stworzyć nową strategię rozwoju a także dostosować dokumenty do nowych ram prawnych.
W tym celu w dniu 15 października br. spotkali się członkowie stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

Nasza planszówka na Narodowym

Podczas trzeciej edycji "Planszówek na Narodowym" po raz pierwszy można było zagrać w grę rodzinną wydaną przez nasze stowarzyszanie pod nazwą ,,Wędrówki między Wisłą a Kampinosem’’. Dzięki niej uczestnicy mogli poznać historię, walory turystyczne i przyrodnicze terenu działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

Podpisanie umowy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze''

W dniu 16 września br. Pan Paweł Białecki – Prezes Zarządu i Pan Piotr Rutkowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

VI Europejskie Targi Produktów Regionalnych – Zakopane 2015

Już od lat obserwujemy tendencję do promowania tego, co u siebie mamy najlepsze. Do naszych łask wracają tradycyjne, zdrowe potrawy i produkty spożywcze z danego terenu. Coraz częściej również szukamy jako pamiątek nie wszechobecnej tandety, a rzeczy autentycznych, wykonywanych przez lokalnych twórców i producentów. To wszystko można było znaleźć podczas tegorocznej 6 już edycji Europejskich Targów Produktów Regionalnych.

Eko-Piknik Kampinos 2015

W niedzielne słoneczne popołudnie Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" uczestniczyła w XVII edycja Eko-Pikniku w Kampinosie, którego organizatorami byli: Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Kampinos oraz Gmina Teresin, zaś Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film promocyjny

W ramach projektu współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe pt. ,,Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD" przygotowaliśmy film promocyjny.

Turniej Wsi Gminy Czosnów

Dnia 20 czerwca br. w Zespole Szkół Publicznych w Małocicach odbyła się kolejna już edycja Turnieju Wsi Gminy Czosnów. O zwycięstwo tym razem rywalizowały Cząstków Polski, Kaliszki, Kazuń Nowy, Kazuń Polski, Małocice, Palmiry, Sowia Wola.

Festyn Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W ostatnią czerwcową niedzielę w „Gościńcu Julinek” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julinku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – odbył się I Festyn Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Idea zorganizowania Festynu zrodziła się miesiąc wcześniej i miała na celu integracje seniorów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego oraz okolicznych gmin. 

Maskotka LGD ,,łoś'' z wizytą w Punkcie Przedszkolnym

W dniu 23 czerwca br. maskotka LGD "łoś" odwiedziła Punkt Przedszkolny "Adaś i Ola idą do przedszkola" w Nowych Grochalach (gmina Leoncin). Łoś chętnie witał się z dziećmi, tańczył, rozdawał balony i odblaskowe opaski oraz pozował do wspólnych zdjęć. Piski radości naszych milusińskich słyszymy do dziś …

Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa z udziałem LGD

3 marca 2015 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”: Paweł Białecki – Prezes Zarządu oraz Piotr Rutkowski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.