Home

Uwaga! 

Ogłoszenia o pomocy z funduszy unijnych znajdują się w dziale "Konkursy"

Zaproszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru gmin Czosnów, Leoncin, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Błonie, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki do udziału w badaniach (w formie wywiadu grupowego) na temat lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane na obszarze w/w gmin w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Zaproszenie

Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru gmin Czosnów, Leoncin, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Błonie, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki do udziału w badaniach na temat lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane na obszarze w/w gmin w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Ankieta

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem" przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety konsultacyjnej do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa z udziałem LGD

3 marca 2015 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”: Paweł Białecki – Prezes Zarządu oraz Piotr Rutkowski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu.

Premiera książki "Między Wisłą a Kampinosem"

Zapraszamy do obejrzenia relacji video

Spotkanie informacyjne

W dniu 12 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020 oraz wstępnego harmonogramu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla przedstawicieli gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Promocja książki pt. Między Wisłą a Kampinosem

W dniu 2 lutego 2015 r. odbyła się promocja książki Filipa Marczewskiego pt. Między Wisłą a Kampinosem. Wydawcą publikacji oraz organizatorem spotkania było nasze Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" oraz Agencja Wydawnicza "Egros".

Turystyczne wykorzystanie Wisły

Konferencja nt: „Turystyczne wykorzystanie Wisły” odbyła się dnia 11 grudnia 2014 r. w ramach projektu współpracy pt: „Promocja walorów turystycznych i historii regionu nadwiślańskich LGD”. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania zrealizowanych działań.

Warsztaty z rękodzieła

W dniu 9 listopada 2014 r. w ramach wizyty dzieci i młodzieży z LGD Stowarzyszenie Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe w ramach projektu współpracy o akronimie PWTiHRNLGD, po wyczerpującym ale bardzo ciekawym poprzednim dniu pobytu i uczestniczenia w Pieszym Niepodległościowym Rajdzie po Puszczy Kampinoskiej, nasi Goście sprawdzili się warsztatach rękodzielniczych w ujęciu modelarskim.

Rajd po Puszczy

W dniu 8 listopada 2014 r. tradycyjnie jak od czterech lat odbył się Pieszy Niepodległościowy Rajd po Puszczy Kampinoskiej. W rajdzie uczestniczyło około 200 dzieci, młodzieży i opiekunów. 

Lokalni Liderzy – Przedsiębiorcy

W dniu 6 listopada 2014 r. w miejscowości Błonie odbyło się zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie szkolenie, na którym zjawili się licznie lokalni przedsiębiorcy oraz osoby aktywnie wspierające przedsiębiorczość z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.