Home

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Informacja

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” przy ulicy Gminnej 6, 05-152 Czosnów jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

Już niedługo kolejne nabory!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której zostanie zamieszczona informacja dotycząca planowanych szkoleń.

Podsumowanie szkolenia

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Spotkanie grupy roboczej

4 stycznia 2017 roku w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie robocze w celu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” pt. ,,Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’

Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD

W dniu 3 stycznia 2017 roku podpisaliśmy list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD” w obecności Starosty Powiat Warszawski Zachodni.

List intencyjny z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek!

22 grudnia 2016 r. został podpisany kolejny list intencyjny w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ tym razem z Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Spotkanie LGD z Instytucją Wdrażającą

13 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD z Instytucją Wdrażającą dotyczące podsumowania i planowania zadań w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020.

Wiślany Okrągły Stół

W dniu 13 grudnia 2016 roku odbył się pierwszy "Wiślany Okrągły Stół" jako realizacja „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014–2020” i wstęp do cyklicznych spotkań i warsztatów regionalnych, które mają służyć wypracowaniu programu służącego wykorzystaniu potencjału Wisły na odcinku mazowieckim.

Szkolenie

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach poddziałania działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zapraszamy potencjalnych beneficjentów na bezpłatne szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenie przeprowadzi Pani Katarzyna Jórga - członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów!

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został nadany) należy składać w terenowym biurze ARiMR.

Informacja o planowanym terminie naboru wniosków!

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podjęcie działalności lub rozwój istniejącego przedsiębiorstwa zapraszamy do biura Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ bądź kontaktu telefonicznego, a także śledzenia naszej strony internetowej, na której zamieszczane są aktualne informacje dotyczące prowadzonych szkoleń.

Konferencja Leader

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centrum Kongresowym Ossa w Rawie Mazowieckiej miała miejsce konferencja poświęcona podejściu i działaniu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i adresowana była do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe

W dniach 14 listopada – 1 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" przeprowadziło cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych, podczas których omówione zostały zasady oceniania i wyboru operacji z uwzględnieniem sposobów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Otwarcie naszego nowego biura za nami!

9 grudnia br. obyło się oficjalne otwarcie biura Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem". Adresu co prawda nie zmieniliśmy, ale piętro owszem ;-)

Promocja kalendarza na 2017 rok

W dniu 9 grudnia br. odbyła się promocja kalendarza Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" na rok 2017

Ważna informacja dla beneficjentów

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2016 r. została zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2

Zbiór pytań wraz z odpowiedziami na stronie SW

Na stronie internetowej SW został zamieszczony dokument zawierający zbiór pytań wraz z odpowiedziami w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy

Kolejna edycja "Planszówek na Narodowym"

W dniu 26 listopada 2016 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się kolejna edycja "Planszówek na Narodowym". Podczas spotkania można było zagrać w grę rodzinną ,,Wędrówki między Wisłą a Kampinosem’’. Poza dobrą zabawą gra zainteresowała graczy ciekawostkami turystycznymi, historycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi związanymi z terenem działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.