Home

Uwaga! 

Ogłoszenia o pomocy z funduszy unijnych znajdują się w dziale "Konkursy"

Informacja

Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Lista - Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Lista - Małe projekty

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Małe projekty"

Spotkanie lokalnych liderów

W dniach 21-22 czerwca br. odbyło się spotkanie lokalnych liderów z lokalną społecznością zorganizowane przez LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem". W ramach spotkania mieszkańcy terenu działania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalni liderzy uczyli się wyplatania ozdób z wikliny, z bibuły, papieru, filcu oraz tańca ludowego.

,,Cyrk na Kółkach’’

W dniu 22 czerwca br. po raz kolejny Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ wystawiła swoje stoisko informacyjno-promocyjne podczas rajdu rowerowego i pikniku rodzinnego pt. "Cyrk na kółkach" w Julinku (gmina Leszno)

Lista operacji

Prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania  ,,Odnowa i rozwój wsi’’ oraz ,,Małe projekty’’. Od oceny Rady przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji na stronie internetowej tj. do dnia 26 czerwca br. do godz. 16:00.

Komunikat

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - działanie: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty.

Piknik

Dnia 8 czerwca 2014 r. w Podkowie Leśnej , w uroczym ogrodzie Pałacyku Kasyno odbył się "Piknik pracowni artystycznych i rękodzielniczych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów".

LOKART - Polańczyk

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” wspólnie z LGD "Ziemia Chełmońskiego", LGD "Zielone Sąsiedztwo" i LGD "Natura i Kultura" w dniach 16-18 maja 2014 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Polańczyku i okolicach w ramach projektu współpracy pt: "Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa”. 

Wiadomości z gmin

Artykuł dotyczący inwestycji na terenie Starych Babic i Łomianek, który ukazał się 22 maja 2014 r. w dwutygodniku lokalnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego "W-Zetka Extra", wydanie nr 13.

Relacja Video

Zapraszamy do obejrzenia relacji z imprezy plenerowej "Święto Rękodzielników", która odbyła się w dniu 11 maja 2014 r. w Radzikowie (gm. Błonie)

Święto Rękodzielników

W dniu 11 maja br. w Radzikowie (gm. Błonie) odbyła się pierwsza z czterech zaplanowanych imprez realizowanych w ramach projektu współpracy LOKART

Wiadomości z gmin

Artykuł dotyczący inwestycji na terenach gmin Izabelin i Leszno, który ukazał się 8 maja 2014 r. w dwutygodniku lokalnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego "W-Zetka Extra", wydanie nr 12

Wiadomości z gmin

Artykuł dotyczący inwestycji na terenie Gminy Kampinos  ukazał się 17 kwietnia 2014 r. w dwutygodniku lokalnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego "W-Zetka Extra", wydanie nr 11.

Spotkanie szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zorganizowała i przeprowadziła spotkanie szkoleniowe pt. ,,Fundusze Europejskie szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich – nowa perspektywa finansowa 2014-2020’’, które odbyło się 9 kwietnia 2014 r. w miejscowości Bramki gm. Błonie.

Konferencja „Dobre praktyki między Wisłą a Kampinosem.

W dniu 9 kwietnia 2014 r. w miejscowości Julinek Gościniec odbyła się konferencja pt. „Dobre praktyki między Wisłą a Kampinosem. Wykorzystane szanse i nowa perspektywa”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działającym jako Lokalna Grupa Działania w ramach PROW 2007-2013.

Targi "Regionalia" i "Agroturystyka"

W dniach 04 - 06 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem'' uczestniczyło w III Targach Tradycyjnych i Ekologicznych ,,Regionalia" oraz II Targach ,,Agroturystyka" w Warszawie. Na stoisku naszego LGD promowaliśmy statutową działalność oraz zachęcaliśmy wszystkich odwiedzających do skorzystania z walorów turystycznych Puszczy Kampinoskiej oraz gmin i podmiotów agroturystycznych działających na terenie LGD.

Wiadomości z gmin

Kolejna część cyklu Wiadomości z gmin. Artykuł ukazał się 3 kwietnia 2014 r. w dwutygodniku lokalnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego "W-Zetka Extra", wydanie nr 10.

Wiadomości z gmin

Od stycznia 2014 roku rozpoczął się nowy okres w programowaniu funduszy europejskich, który obejmuje lata 2014-2020. Niesie to za sobą nowe projekty i wiele możliwości ich finansowania. Jest to dobry moment na podsumowanie i przedstawienie tego co udało się osiągnąć do tej pory dzięki poprzedniej „puli” unijnych pieniędzy.

LOKART

W dniach 27.02-02.03 br. kilkuosobowa grupa z LGD "Między Wisłą a Kampinosem". oraz LGD " Zielone Sąsiedztwo" uczestniczyła w warsztatach wikliniarskich, organizowanych w Woli Sękowej w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego. Uczestnicy zapoznali się z technikami wyplatania koszy, koszyczków, kuli i innych dekoracji.

Lokalna Grupa Działania- działanie z sukcesami!

Rozdysponowano 17 mln zł. Powstały boiska, place zabaw, świetlice i wiele innych inwestycji dla lokalnych społeczności…

Express - luty 2014

Działamy na rzecz lokalnych społeczności

Z Pawłem Zajcem, dyrektorem biura Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem", rozmawia Tomasz Marciniak

 Express Sochaczewski nr 51 (605) 30 grudnia 2013 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.